De data-gedreven corporatie

De toekomst voor Woningcorporaties is data-gedreven. Zoveel is duidelijk. Maar hoe kan data-analyse precies bijdragen aan de doelstellingen die belangrijk zijn voor corporaties? Hoe draagt een dataplatform bijvoorbeeld bij aan betere service voor huurders of aan duurzamer wonen?

Hoe krijgt u de mensen in uw organisatie mee in de nieuwe, data-gedreven manier van denken? En hoe krijgt u de kwaliteit van uw data überhaupt op orde?

Om u te helpen bij uw denkproces bieden wij u dit boekje, dat begint met een interview met Roland Schweigl over de belangrijkste trends die momenteel spelen in “Nederland, corporatieland”. Lees meer over het hoe en waarom van het pad richting de data-gedreven corporatie.

Download de uitgebreide trend paper hieronder.

De data-gedreven corporatie

De data die u beschikbaar heeft omzetten in betere service voor klanten? Woon365, het moderne dataplatform voor woningcorporaties, biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en klanten. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst.

Lees meer over het Moderne Dataplatform voor Woningcorporaties