Cloud transitie whitepaper van Gijs in 't Veld

Met de opkomst en massale acceptatie van cloud computing wordt het voor organisaties steeds logischer om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te verplaatsen. Cloud technologie maakt het mogelijk om sneller innovatieve oplossingen in productie te brengen om aan de wensen van uw klanten en interne stakeholders te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen met geïntegreerde chatbots en data analytics. Maar hoe kunt u de cloud transitie het beste structureren en zelfs versnellen? Lees het in deze paper.

We bieden u in deze paper een cloud transitie roadmap, bestaande uit drie fasen: Experimenteren, Migreren, en Transformeren. Het zwaartepunt ligt voor dit document op de Migratiefase, waarin u als eerste stap uw hybride cloud architectuur vastlegt. Uw hybride cloud architectuur omvat de technische architectuur, IAM & Security, architectuur principes en requirements, en de benodigde IT-organisatie.

Uw hybride cloud architectuur als het technische en organisatorische fundament

Het opzetten van een hybride cloud architectuur, waarbij zowel de technische als organisatorische aspecten worden meegenomen, is cruciaal om een goed fundament te kunnen implementeren dat tegelijkertijd innovaties kan versnellen, business value levert, en goed beheersbaar is.

Systeemintegratie als sleutel en hefboom voor de cloud transitie

Het is onze visie dat systeemintegratie cruciaal is voor de cloud transitie. Integratie is de sleutel tot een hybride cloud architectuur en zal tevens een hefboom zijn om de cloud transitie te versnellen. Tegelijkertijd kan integratie helpen de transitie goed te structureren en beheersbaar te maken.

Meer weten over het gestructureerd, veilig en tegelijkertijd versneld inzetten van de cloud transitie van uw organisatie?