ICT trends transport en logistiek voor 2016/2017

In deze paper beschrijven we de belangrijkste resultaten van het benchmarkonderzoek dat door Motion10 is uitgevoerd onder bedrijven in de sector transport en logistiek in Nederland. Hoe gaan logistieke bedrijven om met de ontwikkelingen die spelen in de sector? Hoe trachten logistieke- en transportbedrijven te blijven voldoen aan de eisen van klanten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid? Onze vragen richtten zich op de prioriteit van business drivers en IT-thema’s, en de houding ten opzichte van de cloud en Business Intelligence oplossingen.

Belangrijkste uitkomsten benchmark

Het blijken voornamelijk de veranderende eisen en verwachtingen van de klant en de leverancier te zijn die zorgen voor een behoefte aan ontwikkeling of innovatie binnen de ondervraagde logistieke bedrijven. Respondenten gaven aan dat externe klant- en/of leveranciersportalen een belangrijk IT-thema zijn binnen de organisatie. 60,38% van de respondenten gaf hierbij ook aan dat “informatieverschaffing en samenwerking met klanten” de belangrijkste drijfveer is om van portalen gebruik te maken. Download het rapport nu om de volledige resultaten te lezen, en tevens onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen.