ICT trends zorg voor 2016/2017

In dit rapport beschrijven we de belangrijkste resultaten van een benchmarkonderzoek, dat door Motion10 is uitgevoerd binnen de zorgsector in Nederland. Hoe anticiperen zorginstellingen op de noodzaak tot innovatie, herijking en verandering? Door welke business drivers laat men zich leiden en op welke wijze kan IT hier een bijdrage aan leveren? 

Verandering is, mede dankzij digitalisering, de nieuwe norm. Zorginstellingen worden door vele externe factoren gedwongen zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Gedwongen door bezuinigingen wordt de efficiëntie van de processen opnieuw onder de loep genomen. Zorgindicering- en zorgvergoedingstaken van de rijksoverheid verschuiven naar de lokale overheden. De onderwerpen die in ons onderzoek aan bod zijn gekomen, hebben direct betrekking op de vraag: Hoe geven zorginstellingen invulling aan het thema “innoveren en veranderen”?

Belangrijkste uitkomsten van de benchmark

Efficiënt informatie delen staat hoog op de agenda van de meeste zorginstellingen. Dit betreft het delen van informatie tussen de medewerkers onderling. Maar informatie delen met de patiënt en hun familie, meestal de mantelzorgers, wordt nog belangrijker gevonden. Door de bezuinigingen is er in de zorg al veel aandacht besteed aan het efficiënter werken. Toch heeft men behoefte aan cijfermatige onderbouwing hiervan in de vorm van BI-informatie. Dashboards voor verschillende doelgroepen moeten meer duidelijkheid geven of de gestelde doelen behaald worden. Het bedrijfsbelang om tot meer integratie te komen tussen systemen is groot, maar de prioriteit op de ICT-agenda is laag.

Download het rapport nu om de volledige resultaten te lezen, en tevens onze conclusies en aanbevelingen.