Hoe slaan we twee vliegen in één klap?

Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten van het benchmarkonderzoek dat door Motion10 is uitgevoerd binnen de lokale overheden in Nederland. De aanleiding voor dit onderzoek was onze nieuwsgierigheid naar de wijze waarop lokale overheden invulling geven aan de noodzaak tot veranderen. Hoe kan de inzet van ICT-oplossingen bijdragen aan het transformeren naar een meer digitale organisatie? De lokale overheid van de toekomst is ten eerste klaar voor zaak- en procesgericht samenwerken, en ten tweede voor het centraal stellen van de burger.

Er wordt vanwege verschillende maatschappelijke veranderingen steeds meer van gemeenten verwacht. Digitalisering wordt ingezet als middel om de burger en medewerker te dienen, met als doel om efficiënter samen te werken. De onderwerpen die in ons onderzoek aan bod zijn gekomen, hebben direct betrekking op de vraag: Hoe geven lokale overheden invulling aan het thema ‘innovatie en digitalisering’?

  • Wat zijn de belangrijkste drijfveren om te (blijven) innoveren en te digitaliseren?
  • Welke onderwerpen en processen hebben hierbij specifieke aandacht?
  • Welke IT-vraagstukken en -thema’s staan met stip op de agenda?

Belangrijkste resultaten uit de benchmark

Enkele opvallende gegevens uit deze enquêteresultaten:

  • Het valt op dat veel gemeenten de prioriteit geven aan zaakgericht of procesgericht werken, om de digitale dienstverlening aan de burger te kunnen verbeteren;
  • Een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten beschikt al over en maakt gebruik van office 365 en/of SharePoint;
  • Digitale dienstverlening middels portalen voor de burger en/of externe partners is een prioriteit.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends, en uw eigen organisatie vergelijken met anderen binnen uw sector? Mis deze inzichten dan niet. Download het rapport nu om de volledige resultaten te lezen, en tevens onze conclusies en aanbevelingen.