Menu

De herinnering levend houden

17 juli 2017, Park Vijfhuizen  – Vandaag was de dag waarop drie jaar na de vliegramp, bij Park Vijfhuizen het Nationaal Monument MH17 werd onthuld en door nabestaanden in gebruik werd genomen. Dit gebeurde tijdens een besloten herdenkingsbijeenkomst. Vanaf 18 juli 2017 is het terrein openbaar toegankelijk.

Het overlijden van de 298 inzittenden van vlucht MH17, op 17 juli 2014, vormt nog altijd een onmetelijk verlies voor nabestaanden. Inwoners uit alle landen die slachtoffers betreuren sympathiseren met hen en tonen hun betrokkenheid. Het is de missie van de Stichting Nationaal Monument MH17 deze gevoelens een plek te geven, in een herinneringsbos waar 298 bomen de herinnering aan slachtoffers levend houden. Met het openen van het monument is een belangrijke stap gezet voor het voltooien van die missie. U kunt de stichting helpen met het vervolmaken van hun missie, door uw steentje bij te dragen.

Het monument: the Green Ribbon

Nationaal Monument MH17 geopend

Het ontwerp van het Nationaal Monument MH17 is gebaseerd op de vorm van een herdenkingslint, dat appelleert aan het leven dat zich steeds vernieuwt. Het monument bestaat uit een groen lint van bomen dat samenbindt en dient als oase van bezinning, troost en hoop. Het lint omarmt een amfitheater, bedoeld als intieme herdenkingsplek. Iedere boom staat symbool voor en is gekoppeld aan één van de slachtoffers. De lint van bomen wordt gedeeltelijk omringd door een cirkel van zonnebloemen, die ieder jaar rond 17 juli in bloei zullen staan.

Steun de stichting en hun doel

Het Nationaal Monument MH17 is een initiatief van de stichting met dezelfde naam. De bestuurders en medewerkers van de stichting werken op vrijwillige basis voor het helpen verwerken van iets dat als een nationale tragedie wordt beschouwd.

Het oogmerk van de stichting was naast het realiseren van dit monument om ook het onderhoud en beheer van het monument voor de eerste tien jaar te garanderen. Het resterende bedrag dat daarvoor nodig is bedraagt nog minimaal 100.000 euro. Het stichtingsbestuur verwacht dit de komende maanden bijeen te brengen, dankzij donaties van bedrijven en particulieren. Motion10 deed eerder een bescheiden donatie. Wij roepen u van harte op om dat ook te doen.

U kunt hier doneren. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.