De data-gedreven gemeente

Gemeente Alphen aan den Rijn is het afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het verder uitbouwen en structureren van hun dataplatform. Een gesprek met Esmeralda Walroud en Jos Lindhout over wat dit de gemeente heeft opgeleverd, en de uitdagingen die ze tegenkomen.

Waar gemeente Alphen aan den Rijn stond

Enige tijd geleden spraken we met Nardy Beckers en Parella Drieling van gemeente Alphen aan den Rijn. Zij vertelden ons toen over het Data & Analytics project – geïnitieerd door de afdeling Serviceplein – dat Gemeente Alphen moest helpen aan betere inzichten voor medewerkers en bestuur, met behulp van PowerBI.

Wat was de stip aan de horizon voor de afdeling Serviceplein? Nardy Beckers: “Uiteindelijk zou je willen dat mensen geen individuele voorzieningen meer nodig hebben. Maar dat is natuurlijk een utopie. Dichterbij is een stip op de horizon: mensen helpen hun eigen kracht te ontdekken. Dit project helpt ons daarbij; we krijgen nu meer inzicht.”

Het project zorgde er in korte tijd al voor dat data in rapportages veel overzichtelijker werden. De volgende stap voor de gemeente was toentertijd om te gaan werken aan de structuur en flexibiliteit van het dataplatform, wellicht in de Azure cloud.

In het kort

“Over het Data & Analytics project – geïnitieerd door de afdeling Serviceplein.”

De ontwikkeling van de data-gedreven gemeente

Meer dan een jaar later waren we benieuwd hoe de gemeente er nu voor staat. Ik had een gesprek met Esmeralda Walroud, Adviseur en projectleider Informatiemanagement en Scrummaster dataplatform, en Jos Lindhout, (vertrekkend) CIO bij de gemeente.

Het gesprek ontvouwde zich rondom het data-gedreven werken als gemeente, en wat dat kan opleveren: betere service voor inwoners en meer transparantie voor het bestuur. Maar ook beter inzicht voor medewerkers in hun eigen werk, zodat ze efficiënter hun werk kunnen doen.

De adoptie van een organisatiebreed dataplatform

Jos: “We wilden heel veel: als data-gedreven gemeente werken, Big Data en Data Science. Dus hebben we één centrale database opgezet. Data daarin moet consistent, betrouwbaar en actueel zijn. En we doen alles volgens Microsoft standaarden; bijvoorbeeld met een Power BI tool die dashboarding regelt.”

Data-gedreven werken technisch mogelijk maken is nog maar het begin; de grote uitdaging zit hem ook voor gemeente Alphen aan den Rijn in het adopteren van de data-gedreven werk- en denkwijze door de medewerkers. Wat is de ontwikkeling op dit vlak geweest over de verschillende afdelingen en voor de gehele organisatie?

Meer over de manier waarop het team van Jos en Esmeralda ervoor zorgen dat de hele gemeente gebruik gaat maken van het dataplatform, leest u de volledige case.