Kentalis gaat live met sociaal intranet

Rotterdam, 3 juli 2015 – De stichting Koninklijke Kentalis zet zich in voor mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Door kennis te ontwikkelen, gebruiken en te delen, verbetert Kentalis continu de kwaliteit van haar dienstverlening. Maar het bestaande intranet ondersteunde daarin steeds minder.
Kentalis faciliteerde betere samenwerking, regie op informatie en nieuws en vooral gemakkelijkere kennisdeling tussen medewerkers. Het nieuwe sociale intranet, ingericht door Motion10, hielp hen daarbij.

Kennis delen de grootste uitdaging 

De cliënten en leerlingen van Kentalis krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Om dit te bereiken is het van het grootste belang dat medewerkers elkaar snel kunnen vinden. En dat zij informatie gemakkelijk met elkaar kunnen delen en vinden via het intranet.
Tijdens een brainstormsessie met medewerkers uit de gehele organisatie bleek dat het bestaande intranet juist op die punten niet meer  voldeed. Er moest een nieuw intranet komen met een sterkere sociale component, zodat medewerkers gemakkelijker via die weg met elkaar in contact konden komen. En zodat ze gemakkelijk en snel content konden plaatsen, delen, en terugvinden. Met een persoonlijk in te richten startpagina, waar medewerkers voor hen relevant nieuws zien en waarop zij zelf snelkoppelingen kunnen plaatsen naar systemen en pagina’s die zij nodig hebben voor hun werk.

Meer vrijheid en flexibiliteit

Kentalis koos voor Microsoft SharePoint 2013 als platform voor hun intranet. Dit omdat SharePoint flexibel is, en gemakkelijk integreert met eerder aanwezige Microsoft applicaties zoals Outlook en Office. Daarnaast heeft SharePoint van nature een sterk sociaal karakter.
De keuze viel op Motion10 vanwege haar visie op zoveel mogelijk standaard functionaliteiten. Dit versterkt namelijk het flexibele karakter van een intranet. De standaardconfiguratie zorgt er voor dat Kentalis met het nieuwe sociale intranet meer vrijheid en flexibiliteit heeft richting de toekomst. Ook noemt Kentalis de fijne samenwerking en gemakkelijke communicatie met Motion10 als redenen voor hun partnerschap.

Livegang: 5000 gebruikers

De medewerkers van Kentalis zijn blij met het nieuwe intranet. Opvallend is dat op de dag van de livegang waarbij 5000 medewerkers met het nieuwe intranet aan de slag gingen, slechts 30 calls binnen kwamen op de service desk. En geen van deze calls was technisch van aard; er waren enkel functioneel gerelateerde calls. Het platform werkte dus direct technisch goed.

Over Kentalis

Binnen de stichting Koninklijke Kentalis zetten zo’n 5000 medewerkers zich in voor de ondersteuning van mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Dit doen zij op reguliere scholen, 20 eigen scholen, 80 zorg- en diagnostieklocaties en in 6 audiologische centra.  Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking, of motorische of psychiatrische problemen. Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Door kennis te ontwikkelen, gebruiken en delen, verbetert de stichting continu de kwaliteit van haar dienstverlening. Dit doet Kentalis in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Over Motion10

Motion10 helpt bedrijven en organisaties om meer waarde uit hun informatiestromen te halen. Om te verbinden en te delen. Hierbij zetten zij de nieuwste technologie uit het Microsoft Applicatie Platform in. Motion10 is hét competence center in Nederland als het gaat om SharePoint en BizTalk, Office 365 en Business Intelligence.

Contactpersoon voor de pers:

Marcia Moestoredjo, manager marketing- en communicatie van Motion10, mobiel: 06-10 06 31 15, email:Marcia.Moestoredjo@motion10.com.