Adoptie als vanzelf

Eén Ingang – voor samenwerken in projecten en aan zaken biedt uw mensen één ingang voor de digitale werkomgeving en één uniforme manier om samen te werken. Door de Repstor producten in te zetten wordt Outlook de enige ingang voor uw digitale werkomgeving. Met onze aanpak komt adoptie als vanzelf.

Hoe zorgt u dat documenten rondom een zaak of dossier op een uniforme, veilige en gemakkelijke manier worden gedeeld? Hoe zorgt u ervoor dat u de documentatie, planning en administratie van zaken of projecten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk beheert?

Met name in organisaties die zwaar leunen op processen waar documenten de basis van vormen, kan Eén Ingang – voor samenwerken in projecten en aan zaken een enorme boost geven aan de effectiviteit en het plezier van samenwerken.

Eén Ingang – voor samenwerken in projecten en aan zaken

Deze oplossing biedt mensen in uw organisatie één ingang voor de digitale werkomgeving en één uniforme manier om samen te werken aan projecten en aan zaken. Dat betekent dat wij dossier- en documentoverzichten en opslag & vindbaarheid van documenten zo veilig mogelijk en passend inrichten. Dat doen wij met standaardonderdelen van Microsoft Office 365 of SharePoint. Met Repstor zorgen we dat er één herkenbare ingang is voor de digitale werkomgeving, namelijk Outlook.

Adoptie als vanzelf

Motion10 heeft uitgebreide kennis van en ervaring met het implementeren van digitale werkomgevingen in SharePoint en Office 365. Onze visie en aanpak daarbij onderscheiden zich door de focus op de wensen, processen en doelen van de eindgebruiker, vanaf het begin.

Door Repstor daarbij in te zetten als interface wordt het bekende en vertrouwde Outlook de enige ingang om in projecten en rondom zaken samen te werken. Gekoppeld aan onze implementatiemethodiek zorgt dat er ook voor dat uw mensen gemakkelijk de nieuwe werkomgeving en een uniforme werkwijze adopteren.

Wat u mag verwachten

  • Uw mensen kunnen gemakkelijk samenwerken vanuit een heel vertrouwde omgeving: Outlook.
  • Eenvoudig en snel toegang tot documenten en (zaak)dossiers of projecten
  • Altijd de juiste versie van documenten en het laatste overzicht van de status van een project of een zaak.
  • Volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en actualiteit van informatie.
  • Uw mensen gemakkelijk een uniforme en correcte werkwijze helpen adopteren.

Werkwijzen stroomlijnen en ruimte bieden voor innovatie

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen en op de continu veranderende wensen van uw klant, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Dat begint bij de digitale werkomgeving. Door uw mensen Eén Ingang te bieden, creëert u overzicht en maakt u het makkelijker om op één uniforme manier samen te werken. Dat schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing.

Meer weten?

Neem contact op met Rob van Duijn, Unit Manager Business Productivity, Motion10.

  • Meer over onze visie op en methodiek voor adoptie van de digitale werkplek leest u in de whitepaper “Adoptie als vanzelf“.
  • Eén Ingang voor digitaal samenwerken wordt u aangeboden door Motion10 in samenwerking met Repstor partner Transformdata.

Lees verder

Customer Success