Innovatie en data-gedreven werken mogelijk maken

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie continu kan innoveren met behulp van data? Het Datalab is een samenspel van afspraken in uw organisatie en technische aspecten die ervoor zorgen dat innovaties snel gerealiseerd kunnen worden. Zodat u beter kunt sturen en uw klanten beter van dienst kunt zijn.

Moderne organisaties hebben te maken met de toenemende noodzaak om de samenwerking met partners in de keten te verbeteren. Wilt u ook innoveren met data en klantgericht kunnen werken? Het resultaat van beslissingen kunnen meten? Daarbij is slimme en real-time analyse van data nodig. Ook van uw data die ondergebracht is bij een externe data-beheerder.

Datalab

Om te kunnen vernieuwen, moet je de ruimte hebben om te experimenteren. Het Datalab bestaat uit een digitale omgeving en een virtueel team binnen uw organisatie. Dat team kan snel innoveren met data, dankzij een samenspel van afspraken in de organisatie en een snel op te zetten technische oplossing.

Dit betekent dat er een groep in uw organisatie wordt samengesteld, van data-vaardige mensen die vrij met data kunnen experimenteren. Technisch betekent het dat data snel beschikbaar wordt gemaakt, en dat uw team met behulp van dashboards helder inzicht in data kan bieden.

Visie op data-architectuur, change management en data-skills

We helpen u het Datalab vormgeven met behulp van snel en makkelijk op te zetten onderdelen van ons Zevenlagenmodel voor data en analyse. Daarnaast hebben wij het benodigde inzicht in data analytics en de vaardigheden die daarbij komen kijken, om u te helpen het sterkste team samen te stellen. Ten slotte zorgt onze visie op change management ervoor dat u met het Datalab een sterke impuls geeft aan innovatie met data binnen uw organisatie.

De resultaten

  • Snel een team dat vrij met beschikbaar gemaakte data kan experimenteren.
  • Uw data wordt nuttig door het inzichtelijk te maken in heldere dashboards in Power BI.
  • Een goed startpunt voor betere sturing met data, of een heropleving van de innovatiekracht van uw bestaande dataplatform.
  • Uw organisatie meer data-gedreven door uw data-helden in kaart te brengen.
  • Met een kleine investering geeft u een sterke impuls aan innovatie met data.

Meer weten over wat het Datalab kan opleveren? Bekijk dan de case van Alphen aan den Rijn.

Klaar voor de toekomst

Wendbaar, transparant en flexibel. Dat is wat de maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag vragen van organisaties als de uwe. Meer bereiken met minder, betere besluitvorming en verantwoording en betere dienstverlening aan uw klanten. Met het Datalab geeft u de mensen in uw organisatie de handvatten om dit te realiseren. En maakt u ruimte vrij voor toekomstige innovaties die u nu nog niet eens kunt overzien.

Meer weten?

Neem contact op met Alvin Amatsari, Strategic Consultant Data & Analytics, Motion10.