Menu

Hoe digitalisering ondersteunt bij verbinden, samenwerken en verduurzamen

Om beter en efficiënter samen te werken – zowel intern als met ketenpartners – geeft Waterschap Zuiderzeeland een vernieuwde impuls aan digitaal samenwerken, met een digitale werkomgeving op basis van Office 365. De eerste stap in het proces is om het huidige zaaksysteem te vervangen door SharePoint Online in combinatie met Repstor.

Feestelijke kick-off

Op woensdag 23 mei organiseerde het waterschap een feestelijke kick-off voor het project met een rondleiding door het kantoor én een afvalwaterzuivering. Ik spreek in de loop van de dag met Hans Bilgin, Programmamanager Digitalisering, Igno Overklift, Deelprojectleider op project digitaal samenwerken en Martin Oordt, Afdelingsmanager Zuiveringen & Gemalen en Voorzitter van de Regiegroep Digitalisering bij Waterschap Zuiderzeeland.

Doorzetten met digitalisering

Hans: “Recent hebben we al onze informatie en flink wat processen gedigitaliseerd (van papier naar digitaal). Met deze volgende stap van digitalisering gaan we nu zorgen dat we plaats- tijd- en apparaat-onafhankelijk ons werk kunnen doen. Uiteraard op een gebruiksvriendelijke en bovenal veilige manier.

Met Office365, SharePoint Online en Repstor hebben we gekozen voor toekomstgerichte gebruiksvriendelijke technologie, waarmee we als organisatie sneller kunnen inspelen op veranderende wensen en eisen van onze omgeving. Deze stap van digitalisering is echter vooral ook een verandertraject. Daarom hebben we met een iBewust-team groots ingezet op bewustwording en adoptie van nieuwe manieren van werken en met name digitaal samenwerken.”

Partner voor de lange termijn

Het waterschap is, in plaats van leveranciers, bewust op zoek naar partners met wie ze voor de lange termijn kan optrekken. Igno: “We hebben in de aanbesteding gevraagd om een projectplan en een risicodocument. Daarnaast voerden we interviews met de key players vanuit de aanbieders.

Uiteraard kijk je ook naar het techniekvoorstel en de haalbaarheid daarvan. Het projectplan, risicodocument en de interviews gaven met de aangeboden complete digitale werkomgeving het beeld dat Motion10 een partner is waar we vier tot acht jaar mee vooruit kunnen.”

Vertrouwen in een onrustige wereld

Wouter Slob, secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland onderstreept tijdens de feestelijke kick-off nog eens het vertrouwen in de samenwerking:

“In een wereld waarin heel veel verandert en die voor de overzienbare toekomst nog heel onrustig gaat blijven, is het heel belangrijk om vertrouwen te kunnen vinden in je partners en de samenwerking die je daarmee aangaat.”

Meer weten?

Waterschap Zuiderzeeland zet zich in voor droge voeten en schoon, voldoende en veilig water. Dit doet het waterschap in samenwerking met gemeenten, provincies, natuur- en maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers en andere waterschappen. Beheergebied is de provincie Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel.

  • Bekijk de website van het Waterschap Zuiderzeeland om meer te weten te komen over de organisatie.
  • Lees meer over Eén Ingang – de oplossing voor zaakgericht werken gebaseerd op SharePoint en Repstor.
  • Lees meer over digitaal samenwerken bij Waterschap Zuiderzeeland in het uitgebreide klantverhaal.

Lees verder

Met de combinatie van SharePoint en Repstor koop je geen oplossing; je koopt een toolkit waarmee je een oplossing kunt maken. En dat bouwen van die oplossing, daar heb je een goede partner bij nodig.