Adoptie als vanzelf

De Cirkel van Adoptie is een end-to-end methodiek om tot succesvolle implementatie en gebruik van een systeem te komen. Door de gewenste verandering vanuit het waarom te benaderen en tot een continu proces te maken. Zowel in werkwijze als cultuur.

Trajecten rondom digitaal samenwerken lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tools door de organisatie. Dat betekent dat investeringen niet ten volste benut worden, of zelfs grotendeels onbenut blijven. Hoe zorgt u ervoor dat de digitale werkomgeving breed omarmd wordt door de mensen in uw organisatie?

De Cirkel van Adoptie

De Cirkel van Adoptie gaat in op het belangrijkste aspect van de introductie van een (nieuwe) digitale werkplek: uw organisatie voorbereiden en begeleiden in het eigen maken van de gevraagde veranderingen, zowel in werkwijze als cultuur.

De Cirkel van Adoptie is een end-to-end methodiek om tot succesvolle implementatie en gebruik van een systeem te komen. De oplossing kan ook toegepast worden in gevallen waarin er al een digitale werkplek is ingevoerd, maar deze nog niet breed gebruikt wordt. U en uw mensen leren een werkwijze aan die het mogelijk maakt om van innovatie een continu proces te maken.

Continue verbetering: mensen, middelen, en een werkwijze

De Cirkel van Adoptie bestaat uit mensen, middelen en een werkwijze. Om de gewenste verandering voor te bereiden, te begeleiden en te borgen – vanuit het waarom. Er wordt een team opgezet in uw organisatie, dat samen met een kennisbank in uw digitale werkomgeving het Kenniscentrum of Adoptiecentrum vormt. We helpen met het opbouwen van een adoptieplan en een adoptiekalender, en bieden hulpmiddelen zoals een communicatieplan en trainingen. Uw eigen mensen borgen uiteindelijk de verandering en zorgen voor continue verbetering.

Wat kunt u verwachten?

  • Een breed geaccepteerd virtueel kantoor.
  • De maximale waarde uit uw IT-investering halen.
  • Gemakkelijk, eenduidig en prettig samenwerken.
  • Continue innovatie in uw organisatie stimuleren, van binnenuit.

Meer weten over hoe de Cirkel van Adoptie in de praktijk werkt? Bekijk de case van GVB Amsterdam. Bekijk hoe adoptie van de digitale werkomgeving in de praktijk bijdraagt aan de doelen van deze organisaties.

Innovatie begint bij adoptie van een nieuwe werk- en denkwijze

De digitale transformatie draait om veel meer dan alleen technologie. Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van uw klant, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Dan pas kunnen ze méér waarde gaan leveren voor uw klant en voor de eigen organisatie. Slim, agile en innovatief samenwerken begint bij adoptie van de digitale werkomgeving.

Meer weten of direct aan de slag?

Neem contact op met Ron Witjes, Business Productivity Lead, Motion10.