De transitie naar de cloud in drie stappen

Het wordt voor organisaties steeds aantrekkelijker om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te verplaatsen en te moderniseren. Het Cloud Transitie Ontwerp van Motion10 brengt met een doelarchitectuur en advies voor uw Cloud Innovatie Lab structuur aan in deze reis en kan de kans op succes sterk vergroten.

Steeds meer organisaties willen hun applicatielandschap zoveel mogelijk naar de cloud brengen. Met de Microsoft Azure en Office 365 SaaS en PaaS diensten kunt u veel sneller innoveren en aan de klantwens blijven voldoen. Bijvoorbeeld met mogelijkheden op het gebied van integratie met standaard SaaS applicaties, geavanceerde data services, bots en IoT. Door het ontsluiten van data en bedrijfsfuncties via API’s kunt u een uitgebreid ecosysteem en nieuwe business modellen opzetten.

Maar hoe gaat u nu de architectuur bepalen? Wat is de beste manier om verschillende applicaties naar de cloud te brengen? En wat moet er in uw organisatie veranderen om met de snel evoluerende cloud diensten de juiste services aan te kunnen blijven bieden en te kunnen innoveren?

Cloud Transitie Ontwerp: de transitie naar de cloud in drie stappen

Motion10 heeft een standaard aanpak ontwikkeld om organisaties als die van u naar de cloud te brengen en uw applicatielandschap te moderniseren.

  1. Cloud Transitie Inspiratiesessie – een workshop van een halve dag voor IT en business stakeholders. Hierin leert u de huidige stand van zaken in de Microsoft Azure en Office 365 cloud kennen en bieden wij u inspiratie rondom wat hiermee te realiseren is. U leert hoe de transitie in uw organisatie volgens een beproefd model het beste uitgevoerd kan worden.
  2. Nulmeting – Op basis van de Motion10 Hybride Cloud Referentie-Architectuur brengen wij uw huidige applicatielandschap in kaart. Per applicatie wordt duidelijk wat de beste transitie is: On-premises laten en van een API laag voorzien (“Retain & Wrap”), migreren naar SaaS (“Rehost”) of opnieuw ontwerpen voor PaaS (“Reenvision”).
  3. Doelarchitectuur – In deze fase bepalen we samen de doelarchitectuur van de (hybride) cloud omgeving voor uw organisatie, gebaseerd op de Motion10 referentie-architectuur. De doelarchitectuur omvat de architectuur principes, de benodigde technische infrastructuur en het Cloud Innovatie Lab: het bijbehorende organisatiemodel voor ontwikkeling & beheer en innovatie. Zodat u zelf in control kunt komen en blijven.

Hierna kan op basis van de vastgelegde doelarchitectuur de daadwerkelijke transitie van applicaties naar de cloud worden uitgevoerd.

De resultaten

  • Binnen 30 dagen duidelijkheid over de voor uw organisatie meest geschikte cloud transitie en doelarchitectuur.
  • Een kant-en-klare (hybride) cloud referentie-architectuur.
  • Advies voor de organisatie en bemensing van uw Cloud Innovatie Lab.

Klaar voor de toekomst

Met de uitkomst van de Motion10 Cloud Transitie bent u het beste voorbereid op de transitie naar de schaalbaarheid en flexibiliteit van de cloud. Wendbaar en klaar voor de toekomst. Meer weten?

Neem contact op met Wilfred Noppers, Business Development Manager, Motion10.