Microsoft Discover: Modern Work & Security workshops

Het werken op afstand is voor velen van ons de praktijk van alle dag geworden. Samenwerken, communiceren en de toegang tot onze toepassingen wordt door een moderne werkplek gefaciliteerd. Maar samen met de nieuwe kansen die onze moderne werkplek hierbij biedt, wordt hiermee ook een groot aantal nieuwe beveiligingsuitdagingen geïntroduceerd.

Met het verschuiven van on-premises omgevingen naar de cloud, verandert ook de manier waarop we naar beveiliging kijken. Hoewel de gelaagdheid van beveiligingsmaatregelen nog steeds van belang is, zien we een verschuiving. Informatie wordt vanaf elk willekeurig device geopend, vanaf elke locatie en op elk mogelijk tijdstip. Informatie kan eenvoudig worden gedeeld met externe partijen en opgeslagen in een groot aantal cloud-toepassingen. Systemen worden on-demand en gevirtualiseerd aangeboden en koppelingen met andere systemen worden eenvoudig gemaakt.

De Microsoft Discover: Modern Work & Security workshops zijn opgedeeld in drie thema’s en zijn bedoeld om deelnemers mee te nemen in de wereld van de moderne werkplek, wet- en regelgeving en beveiliging. Onder leiding van onze experts Albert Hoitingh (Microsoft MVP en Modern Work & Security Lead bij Motion10) en Cor Boes (Modern Work & Security Lead bij Motion10) leren deelnemers over de juiste Microsoft oplossingen voor de nieuwe uitdagingen.

Modern Work & Security – Risk & Compliance | 19 februari 09.00 uur – 12.00 uur

Compliance management is meer dan informatiebeveiliging. Het is een complex vraagstuk, dat uitstijgt boven het controleren van systemen en applicaties. Toch is het goed mogelijk om gestructureerd naar goed compliance management te bewegen.

In de workshop met als thema ‘Modern Work & Security – Risk & Compliance’ wordt ingegaan op onderwerpen als processen, bewustwording, wet- en regelgeving en beveiliging als een ‘hygiëne’ factor om te voldoen aan de eisen van een klant of wetgevende instanties.

Wettelijke en overige regelgeving hebben invloed op de maatregelen die getroffen moeten worden binnen de Microsoft cloud diensten. Tijdens deze workshop leren de deelnemers:

 • Hoe de Microsoft Compliance Manager helpt bij het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Hoe de Microsoft Compliance Score u kan helpen de Microsoft componenten zo in te richten om daarmee te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Hoe u Microsoft 365 zo gebruikt om het beheer van informatie optimaal mogelijk te maken;
 • Management van interne risico’s;
 • Ontdekken van en ingrijpen bij interne risico’s.

 

Modern Work & Security – De Basis op Orde | 22 april 09.00 uur – 12.00 uur

In de workshop met als thema ‘Modern Work & Security – De Basis op Orde’ wordt ingegaan op het realiseren van een juist beveiligingsfundament voor Microsoft 365. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het beveiligen van identiteiten, informatie en de werkplek.

Microsoft 365 en Microsoft Azure bieden u de handvatten om de moderne werkplek daadwerkelijk veilig aan te bieden. Tijdens deze workshop leren de deelnemers:

 • Hoe de toegang tot Microsoft 365 optimaal beveiligd wordt door middel van voorwaardelijke toegang;
 • Hoe het mogelijk is om toegang tot informatie en toepassingen te beveiligen met Azure Active Directory en Azure Identity Protection;
 • Hoe intellectueel eigendom en andere gevoelige informatie optimaal beveiligd en beheerd wordt;
 • Hoe kan worden gewerkt aan een beveiligings roadmap voor de korte, middellange en langere termijn.

 

Modern Work & Security – Bedreigingen | 24 juni 09.00 uur – 12.00 uur

In de workshop met als thema ‘Modern Work & Security – Bedreigingen’ wordt ingegaan op de interne en externe bedreigingen voor de moderne werkplek. Tijdens deze workshop leren de deelnemers:

 • Welke, meer geavanceerde, aanvallen op Microsoft 365 plaatsvinden;
 • Welke maatregelen genomen kunnen worden om deze aanvallen af te slaan of tegen te gaan;
 • Hoe diefstal en lekkage van informatie wordt verijdeld;
 • Hoe inzage is te krijgen in (potentieel) malafide activiteiten door gebruik te maken van het auditlog en Insider Risk Management;
 • Hoe de onderdelen Insider Risk Management en Communication Compliance inzage geven in mogelijk interne bedreigingen.

 

Alvast meer inspiratie opdoen?

Kom meer te weten over hoe u met de Basis op Orde aanpak van Motion10 veilig kan werken in de cloud en lees de blogs: