Zelfsturing is hèt modewoord van 2018. Maar als er iets moeilijk is om succesvol te implementeren dan zijn het zelfsturende teams. Waar gaat het vaak mis, en wat kun je doen om dat te voorkomen?

We gaan te traag. En we doen de verkeerde dingen. Ook hebben we als individu te weinig impact en voldoening. Allemaal zaken waarvan gedacht wordt dat we het beter kunnen als we organisaties niet meer op Stalinistische manier aansturen. Zelfsturing lijkt het hedendaagse antwoord op deze uitdagingen. Maar dat gaat echt niet vanzelf.

De belangrijkste valkuilen

Een organisatie die de beslissing neemt om met zelfsturende teams te gaan werken doet dit vaak omdat er bottom up over dit fenomeen wordt begonnen. Zelfsturing en agile worden vaak in één adem genoemd. En dat idee komt zelden van boven af. Dat blijkt één van de grootste bronnen van het niet goed of helemaal niet werken van zelfsturende teams.

We zien in de praktijk vaak de volgende issues bij zelfsturende teams:

Per team andere werkwijze en tools: De zelfsturende teams zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de keuze van werkwijze en tools. Architectuur keuzes worden vaak niet meer centraal geborgd. Hierdoor ontstaan oplossingen die niet makkelijk overdraagbaar zijn en kennisdeling en herbruikbaarheid zijn daardoor lastig te implementeren. Er is veel verspilling. En dat is niet erg duurzaam;

Groepsdynamiek: Er zijn vele onderzoeken geweest naar het gedrag van mensen in groepen. Keuzes die in een groep door individuen worden gemaakt worden beïnvloed door de meerderheid. Er wordt daarom steeds vaker gezegd the majority is always wrong. En dat er geen informatie wordt gedeeld maar bias. Vooroordelen dus. Dat zijn niet te onderschatten gevaren;

De product owner is niet sterk of heeft geen mandaat: De product owner en zijn of haar relatie met de stakeholders is cruciaal. De requirements komen hier vandaan. De what wordt hier bepaald. De how door het team. De why door de directie van de organisatie. En dat laatste brengt me bij het volgende punt;

Er is geen missie, visie en strategie: De why is vaak niet goed gedefinieerd. Als het team geen doel heeft, zijn de kaders ook niet helder en zal het snel ontsporen. Niet omdat het team niet goed werkt, maar omdat het geen goede stip op de horizon heeft;

Het team is schijn-zelfsturend: Het is voor menig directie of management lastig om de touwtjes te vieren, om niet aan micro- of zelfs nanomanagement te doen. Sturen op output in plaats van inzet is in de praktijk moeilijker dan gedacht.

Wat moet er gebeuren om zelfsturende teams wel succesvol te laten zijn?

Ook zelfsturende teams hebben sturing nodig

Om van bovenaf te beginnen: Het is kansloos om teams aan het werk te zetten die geen goede kaders hebben. Een team kan eigenlijk niet beginnen, zonder dat de missie, visie en strategie van de organisatie bekend is. Het is belangrijk om een afdeling waar binnen teams werkzaam zijn een vertaling van die corporate missie, visie en strategie te laten maken. Met z’n allen. Dit helpt om de buy-in en purpose van de teams te vergroten. Als de corporate missie is “Iedere klant moet tevreden en enthousiast zijn over ons“ kan de vertaling naar de strategie voor de afdeling Aftercare bijvoorbeeld zijn “Klantvragen worden via elk mogelijk kanaal snel en tot tevredenheid behandeld”.

Epics, features en user stories die op de backlog komen zouden altijd eerst aan een paar vragen moeten worden onderworpen om te bepalen of ze ondersteunend zijn aan de missie en visie.

Tegelijkertijd moet binnen de directie ook duidelijk worden dat er op KPI’s gestuurd moet gaan worden die met output te maken hebben. Heeft het geleverde bijgedragen aan de missie en in welke mate? Niet: Hoeveel uur heeft het team aan elke feature gewerkt en was dat binnen budget. Geef het team een bepaald mandaat, waarbinnen ze zelf beslissingen kunnen nemen. Zolang de output maar goed of boven verwachting is. En beloon hiervoor het team in plaats van de individuen.

Teams werken op basis van backlogs. Backlogs die, zoals boven al genoemd, gevoed worden met epics, features en user stories. De what. Maar wat als de what niet goed bepaald is? Wat als de product owner de vraag van de stakeholders niet goed begrijpt? Of de stakeholders eigenlijk niet goed weten wat ze eigenlijk nodig hebben? Het zelfsturende team gaat dan aan de slag met verkeerde uitgangspunten. Daar kan geen zelfsturing iets aan verbeteren, tenminste niet op de punten die ècht impact hebben.

The crowd is always right?

Dan is er nog de manier waarop het team samenwerkt maar zeker ook de samenwerking tussen meerdere teams in een afdeling of programma. Om te voorkomen dat zelfsturende teams van de weg raken, is het ook noodzakelijk dat er architectuur kaders zijn. Zowel op business-, informatie- als technisch vlak. Natuurlijk kunnen die architectuurkaders gezamenlijk ontwikkeld worden. Maar dat moet wel teamoverstijgende output leveren. Wat ook vaak goed werkt is als een team nieuwe inzichten op het gebied van architectuur ontwikkelt, dit met de andere teams gedeeld wordt en vervolgens door hen geadopteerd wordt.

Tenslotte nog het fenomeen groepsdynamiek. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld keer op keer dat mensen onder sociale druk vaak meegaan met de meerderheid, vaak onbewust geleidt door iemand met de grootste mond (en niet persé de beste ideeën). Men wordt het dan snel eens met elkaar. Op die manier kunnen zelfs de grootste mogelijke potentiële blunders goed aanvoelen om te doen. Bij het maken van beslissingen in teams is het belangrijk dat elk individu afzonderlijk (zonder groepsoverleg of teamdruk) zijn of haar mening geeft. Daarbij is het ook belangrijk dat het een divers team is. Planning poker is een goed voorbeeld om tot juiste inschattingen te komen. Hoe dingen opgelost moeten worden en wat er nog meer op de backlog zou moeten komen zou eigenlijk zo’n zelfde soort proces moeten volgen. Op zo’n manier kom je wèl tot de situatie the crowd is always right.

Zelfsturing gaat dus niet vanzelf, maar mits het goed geïmplementeerd en telkens verbeterd wordt kan het de wendbaarheid van een organisatie zeker verbeteren. En tegelijkertijd het plezier en de purpose van de teamleden enorm verhogen. En dat komt de organisatie alleen maar ten goede.

Shadow IT uit de schaduw halen