Interview met Jerrold Stolk – Docent bij LOI Data & Analytics opleidingen

Om een gebrek aan kennis op de arbeidsmarkt tegen te gaan, werken LOI Hogeschool en Motion10 samen in Data & Analytics opleidingen. Jerrold Stolk is Senior Consultant en één van de docenten die Motion10 levert voor de Big Data opleidingen van LOI. Een gesprek met Jerrold over zijn persoonlijke drijfveren en het docentschap.

Big Data opleidingen

Er is veel vraag naar goed opgeleide professionals met kennis van Data & Analytics, en het aanbod is beperkt – er is sprake van krapte. Om het ontstaan van een grotere kloof op de arbeidsmarkt tegen te gaan, werken LOI Hogeschool en Motion10 samen. Consultants van Motion10 die al regelmatig trainingen verzorgen bij klanten, dragen nu ook bij aan opleidingen op gebied van Big Data bij LOI Hogeschool.

Het belangrijkste doel van de samenwerking op het gebied van Data & Analytics opleidingen is om de inhoud van de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de snelle ontwikkelingen in de praktijk. Wat is voor Jerrold de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten als docent in deze opleidingen?

Kennis delen en mensen vooruit helpen

Jerrold: “Eén van mijn belangrijkste drijfveren is het delen van kennis; presenteren, mensen iets bijbrengen. Daar krijg ik energie van. Daarom werk ik ook bij Motion10.

Ik vind het daarnaast heel mooi om eraan mee te werken dat mensen de kans krijgen om zich op te laten leiden in dit soort onderwerpen. Big Data is een hele duidelijke trend op dit moment, maar hoe ga je dat nu toepassen in de praktijk? Ik vind het heel waardevol om die kennis over te brengen op andere mensen; mensen vooruit helpen is een andere belangrijke drijfveer voor mij. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het delen van kennis.

Ik zie nu al studenten die na de opleiding een heel andere baan hebben gevonden ten opzichte van de richting of loopbaan waar ze eerder in zaten. Dat is heel gaaf.”

Een nieuwe baan in de richting van Big Data

“Het afronden van de module Big Data Projectmanagement, die ik namens Motion10 verzorg binnen de Data & Analytics opleidingen van LOI, betekent ook het afronden van de opleiding. Het is heel mooi om te zien hoe studenten daarvandaan doorstromen, om de opgedane kennis toe te gaan passen in de praktijk. Alle kennis komt samen in een compleet eindproduct, wat een mooie verbinding vormt tussen theorie en praktijk.

Ik vind het dus, kortom, heel mooi om die zaken met elkaar te verbinden; mijn eigen motivatie om kennis te delen en om mensen vooruit te helpen. Dat geeft me enorm veel energie.”

Samen verder groeien

Het tweede dat naar voren komt in de samenwerking is dat zowel LOI als Motion10 een goede aansluiting voelen tussen de kernwaarden en drijfveren van beide organisaties. Hoe ervaart Jerrold die aansluiting?

“Dat voelt voor mij ook als heel logisch aan. Het motto van de LOI is ‘Groei door’; Bij Motion10 hebben we ‘De Cirkel van Groei’. Dat sluit heel duidelijk op elkaar aan en dat zie ik ook terug in de studenten. Die mensen hebben vaak vrijwillig gekozen voor de opleiding waar ze in zitten. Ze zijn dus ontzettend op zoek naar groei en kennis.

Dat zijn we bij Motion10 natuurlijk ook; altijd op zoek naar meer groei en kennis. Als je die twee met elkaar verbindt, krijg je in de klas een omgeving waarin je echt een stap vooruit zet met elkaar.”

Kennis groeit twee kanten op

De visie van Motion10 is dat kennis groeit naarmate je die deelt. We verwachten ook dat consultants dat ervaren als zij hun kennis delen zoals in de opleidingen Data Analytics van de LOI. Hoe kijkt Jerrold hier tegenaan?

“Ik kan me daar heel goed in vinden. Aan de ene kant geef je die studenten de ruimte om te groeien, onder andere door een ruimte te creëren in de klas waar ze hun vragen, maar ook onzekerheden open durven neer te leggen.

Zo worden ook andere studenten getriggerd, en kunnen we elkaar uitdagen – ook ik word uitgedaagd, als docent. Als ik vragen krijg waar ik niet op voorbereid ben, zet dat mij er weer toe om het uit te zoeken, waardoor ik zelf ook groei.

Daarnaast: aan het einde van de les vragen we studenten standaard om een evaluatie. Ik krijg daar heel erg mooie, goed bruikbare feedback uit, waar ik als docent en als professional heel veel van leer.”

Samenwerking met collega’s

“Het is daarnaast ook leuk om hierin samen te werken met je Motion10-collega’s. Theo van Bokkem verzorgt een module over Machine Learning, wat een heel leuke wisselwerking met zich meebrengt. Met name omdat de module Big Data Projectmanagement volgt op de module Machine Learning.

Als studenten dus tijdens mijn module hun eindopdracht doen, kan ik de kennis van Theo inroepen om dat aspect van hun eindopdracht beter te beoordelen. Maar ik kan zo ook goed aan hem terugkoppelen; voor hem is het heel interessant om te zien wat het resultaat is van zijn tijd met de studenten. Dit creëert een soort continue feedback-loop. Zo leer je van elkaar.”

Jerrold haast zich om toe te voegen dat het vertrouwelijk omgaan met de informatie van en over studenten natuurlijk altijd voorop staat.

In de breedte ontwikkelen

Ten slotte legt Jerrold nog uit hoe hij het docentschap ervaart als een manier om te groeien – niet alleen als professional maar als mens:

“Als docent word je getriggerd om mensen beter te leren begrijpen, om beter in te kunnen spelen op hun behoeftes. Dat maakt dat je inderdaad effectiever wordt in je werk als consultant. ‘Wat is dat nou, dat Big Data’? Je wordt er als docent in getraind om dat heel goed uit te kunnen leggen, op allerlei verschillende niveaus en aan allerlei verschillende typen mensen.

In de breedte helpt het docentschap je jezelf te verbeteren: je sociale skills verbeteren, je communicatie verbetert. Daar heb je niet alleen in je werkende leven profijt van, maar over de gehele breedte van je leven.”