Future: Fast Forward - Interview met Ernst-Jan Stigter

In een wereld die continu verandert, en waarin we steeds meer organisaties steeds mooiere innovaties zien realiseren, is het soms nuttig om een vooruitblik naar de toekomst te doen. In een serie interviews sprak Motion10 met een aantal visionairs op het gebied van data en innovatie, met als rode draad één centrale vraag: hoe ziet het werken en leven in organisaties er over tien jaar uit?

Ernst-Jan Stigter is algemeen directeur van Microsoft Nederland. Hij heeft bij Microsoft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld, zowel in de Nederlandse organisatie als daarbuiten. Zo was hij werkzaam als EPG Lead, verantwoordelijk voor de grootzakelijke markt en voor Marketing & Operations.

In zijn 6,5 jaar in de Centraal- & Oost-Europa-regio (CEE) was hij respectievelijk Country Manager Griekenland en tot recent CEE Sales Marketing Services Lead. Ernst-Jan is bestuurslid van branchevereniging Nederland ICT, en daarbinnen portfoliohouder van Onderwijs en werkgelegenheid.

Ernst-Jan: “Werkgelegenheid en onderwijs gaan me aan het hart. Ik vind het leuk om te leren, misschien is dat wel mijn echte passie.”

Ik sprak met Ernst-Jan over de toekomst van werk en zakendoen, en hoe het dagelijks leven in organisaties de komende jaren zal veranderen als gevolg van innovatie met behulp van data. Onderwijs en de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven waren belangrijke thema’s in dit gesprek.

Een nieuwe fase na 25 jaar internet

“Wij, de mensen binnen Microsoft, denken dat data vergelijkbaar is met een nieuwe munteenheid. We geloven dat die data er in de toekomst in veel meerdere mate zal zijn. Maar het gaat erom wat voor vragen je kunt stellen, waar de data jou antwoord op kan geven. Welke vraag kun je stellen, die jou iets leert?

We zitten in een wezenlijk nieuwe fase na 25 jaar internet. Dat ons veel verandering gebracht heeft. De macht verschuift van aanbod naar vraag. Als de macht verschuift naar de klant, krijgt de klant meer keus, en zul je je sterker moeten onderscheiden. Daarnaast; alles wordt commodity, dus daarin kun je je straks niet onderscheiden. Dan wordt de manier waarop je je klanten bedient de onderscheidende factor. En daarmee hoe data jou kan helpen je klanten beter te bedienen.”

Mobiliteit anders bekeken

Een voorbeeld om dat tastbaar te maken: mobiliteit. We hebben het in Nederland allemaal over het belang van mobiliteit van werknemers. Nu is dat nog een vrij eendimensionaal ding. Je krijgt een lease-auto, en we wensen je succes. Maar dat is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. Vroeger ging het vooral om bezit, nu delen we heel veel dingen. Waarom is er nog geen leasemaatschappij, die zegt: je krijgt een NS business pas, een elektrische fiets, een auto on demand en een Uber abonnement tot X 100 euro? Wij draaien momenteel een RFP op zoek naar de partij die dat kan bieden.”

De grondstof voor persoonlijke groei

Gepersonaliseerd leren is voor mij het grootste doel. Data is de nieuwe munteenheid, maar ook de nieuwe grondstof voor persoonlijke groei.

Gepersonaliseerd leren

“Personaliseren wordt belangrijker. Voor consumentenproducten en –diensten, maar ook voor opleidingen. Gepersonaliseerd leren is voor mij het grootste doel.

Data is de nieuwe munteenheid, maar ook de nieuwe grondstof voor persoonlijke groei.

Gepersonaliseerd leren was vroeger ondenkbaar vanwege de prijs. Het is de grootste revolutie waar we nu naar kijken. Maar daarvoor moeten we als ICT-sector samen met de overheid wel eerst een heldere visie creëren. Daar werken we nu naartoe. Op dit moment hebben we nog een systeem van 25 jaar leren, werken, daarna pensioen en dan ga je dood. Maar dat model moet op de schop. We moeten nadenken over het concept van een leven lang leren. Dat wordt nu ook al omgedraaid: leerlingen van het gymnasium gaan stage lopen op twaalfjarige leeftijd.

Ik denk als vader ook: wat leert mijn dochter? In welke mate gebruikt de gymleraar sensoren om aan die kinderen te laten zien wat je allemaal kunt doen met data? Theo Douma van O2G2 is volgens mij echt een voorbeeld van hoe je in het onderwijs data kunt zien als meer dan een separaat onderdeel van het onderwijs, en hoe je dat integreert.”

Nieuwe technologie vraagt om nieuwe skills

“We moeten inzetten op een andere manier van leren en op een nieuwe focus wat betreft kennis en vaardigheden. Je ziet dat al gebeuren: de algemene economie groeit 3 % terwijl de ICT economie 8 % groeit. In de gehele economie is de mismatch tussen skills en vacatures één op twee. In de IT is de mismatch tussen skills van werklozen en de gevraagde skills in vacatures één op acht! We kunnen het niet bemensen omdat we die vaardigheden niet hebben.”

In het kort

“We willen van Nederland een icoon maken van digitale transformatie in de wereld. ”

Kies voor jezelf

“We hebben in Nederland tien jaar stilgestaan wat betreft de vaardigheden die we waarderen in het basisonderwijs. Het gaat om kennis en cognitieve skills; om stampen. In plaats van over analytische skills: hoe vergaar je informatie, hoe analyseer je die? Hoe kom je tot een conclusie? Dat moet anders. Wij, als Microsoft, hebben gezegd:

We willen van Nederland een icoon maken van digitale transformatie in de wereld.

Daar zetten we op in met onze 7500 partners. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat kan. Een integrale visie op het onderwijs is daarvoor noodzakelijk. Anders moeten wij straks kleuters gaan rekruteren!”

Samenwerken in het bedrijf van de toekomst

Ik vroeg Ernst-Jan wat de impact van innovatie en data zullen zijn op (samen)werken en leiderschap in organisaties over tien jaar.

“Ik vind dat je als medewerker of leider veel meer open moet staan. Ten opzichte van de maatschappij, je klanten en je partners. En dat je jezelf veel meer moet gaan zien als onderdeel van een netwerk. Dat je waarde toe gaat voegen vanuit jouw rol in dat netwerk.

Een voorbeeld van die verandering: corporate responsibility, dat was vroeger iemand die een beetje PR deed. Dat deed je, als organisatie, ‘erbij’. Nu is het anders. Wij zeggen: onderwijs is belangrijk. Dat is een onderdeel van ons hogere doel. Geven we onze medewerkers dan ook de kans om daar wat mee te doen? Ja, ze krijgen daarvoor tijd vrij. Een aanzienlijk deel van onze  medewerkers doet dat nu ook.

En dat gaat dan om meer dan het landelijke code-uur. Het gaat breder, om het verspreiden van wat we ‘21ste eeuwse vaardigheden’ noemen.

Het gaat niet om de kennis, die zit wel in het netwerk. Het gaat om netwerkvaardigheden. Puur cognitieve vaardigheden en je eigen kennis, daar maak je het verschil niet meer mee.

De kans dat je alles weet, neemt met de tijd alleen maar af. Het is een soort IQ-test; waar denk je nou je waarde mee toe te gaan voegen?”

Leiderschap in 2028: zingeving

“Wat ik denk dat leiderschap in de toekomst betekent is: het belang van betekenis te gaan vormen. Zingeving. Het vormen van een visie. Want die samenhang hebben jouw medewerkers nodig om de knopen te kunnen gaan verbinden. Een leider moet het vermogen hebben om te verbinden, om te inspireren en te communiceren.

En actief meedoen. Ik moet als leider de dingen doen die ik ook van andere mensen verwacht. Dat geldt ook voor experimenteren en falen. Juist daarmee is het belangrijk dat ik doe wat ik verwacht van anderen. Van de vijf dingen die ik uitprobeer, draaien er twee of drie uit op niets.

We zijn bijvoorbeeld bezig met een Azure Academy, waarbij we vrouwen willen gaan omscholen met Azure en ze dan een baangarantie geven. Dat moet helemaal vanaf nul georganiseerd worden. Daarbij moet de tijd gaan zitten in; hoe reorganiseer je jezelf elke dag? Wie is waar goed in? Wie heeft dit type skills? Is dat misschien iets voor Wiersema?

Wat de omschakeling daarnaartoe moeilijk maakt is een gebrek aan kaders. Om Nederland wereldwijd in de top drie te krijgen wat betreft innovatie zijn er drie uitdagingen: onderwijs, innovatie (we hebben namelijk te weinig conversie van start-up naar scale-up), en ‘trusted cloud’. Dus binnen Microsoft hebben we nu deze kaders: wat jij interessant vindt als medewerker, daarop kun je je inschrijven om bij te dragen aan dat hogere doel.”

Wat betekent dat voor HR en Recruitment?

“De ontwikkelingen waar we het over hebben betekenen een fundamentele verandering voor HR en recruitment. Want uiteindelijk gaat het om mensen. Je moet bijvoorbeeld dus ook vanuit een netwerk rekruteren. Draai de klok even vijf jaar terug. We stellen het profiel op van een Accountmanager: dit zijn de vereisten. Daar gaan we de markt mee op. Dan komt er iets terug, dan nemen we die aan en is het klaar. Nu draaien we dat om.

We beginnen bij de vraag: hoe ziet de dynamiek in je team eruit? Heb je teveel structuur, of te weinig? We vragen een hiring manager juist eerst om een teamprofiel op te stellen. En dan kan het dat je iemand aanneemt, die misschien niet helemaal past op het functieprofiel. Maar wij geloven in de kracht van het team.

Mensen hebben veel meer ruimte dan we denken. Alleen, ze willen dingen doen die ertoe doen, waar ze goed in zijn, en waarmee ze het verschil kunnen maken.

Dingen die ertoe doen en dingen die het verschil maken, lijken op elkaar. Maar het verschil kunnen maken heeft te maken met innovatie. Ertoe doen is een test van de relevantie van wat je doet.”

Wat betekent technologische innovatie voor de maatschappij als geheel?

“Ik denk dat wij allen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de mensen die niet mee kunnen in de snelheid van technologische innovatie te helpen. Wij werken daarom ook samen met het UWV middels het Continuous Learning programma.

Maar ik wil het ook omdraaien als een economische opportunity: er is blijkbaar meer vraag dan aanbod. Als iemand van 59 al vijf jaar op de bank zit en je wil die aannemen, dan vraagt dat om een investering. Ik heb daar wel 5000 euro voor over per omgeschoolde arbeidskracht. Waarom zouden we de conventionele methoden van selectie nog aanhouden in deze tijd?

Ik denk dat de digitale component ook een enorme bijdrage kan leveren in het versterken van de maatschappij. De overheid kan de burger beter bedienen met behulp van een slimme digitale infrastructuur. En we moeten ook een betere balans kunnen creëren tussen werk en privé met behulp van technologie.”