Fast Forward: Trends in digitale technologie

Om u te helpen een visie te vormen op hoe digitale innovatie ook uw business gaat veranderen, interviewde Motion10 enkele visionairs op het gebied van data en innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. In de serie Future: Fast Forward publiceren we interviews met onder andere Dutch Data Dude Jeroen ter Heerdt, Microsoft CEO Ernst-Jan Stigter en Trendwatcher Vincent Everts.

Als steeds meer beslissingen op basis van data worden gemaakt, en algoritmen of software zelfsturend kunnen opereren; welke waarde kunnen mensen in organisaties dan nog toevoegen? En hoe?

Vier bijzondere en zeer impactvolle trends

Wij onderscheiden in deze serie vier zeer impactvolle trends voor de nabije toekomst: het IoT, het Digitale Platform-denken, Machine Learning, en de Blockchain (en andere gedecentraliseerde technologieën). Als bijzondere trend vermelden wij ook nog Quantum Computing, op aanraden van Hans Bos (NTO Microsoft Nederland).

Augmented Reality is de verzamelnaam voor de innovaties op het gebied van User Experiences die de komende tien jaar ook een grote rol spelen, maar waar we in ons onderzoek niet de focus op hebben.

Visie 2028: de technologie van de toekomst

De Gartner Hype Cycle

Deze vijf technologiegebieden worden ook in de Gartner Hype Cycle 2017 geïdentificeerd als technologieën die een grote impact gaan hebben, en kunnen zorgen voor concurrentievoordeel over de komende vijf tot tien jaar. Al deze technologieën hebben nu of in de zeer nabije toekomst direct impact op uw dagelijkse werk. De effecten van deze trends zullen elkaar wederkerig beïnvloeden en versterken. Merk op: natuurlijk kunnen nieuwe, nu nog onbekende maatschappelijke of technologische ontwikkelingen opkomen die (de effecten van) dit samenspel van trends beïnvloeden.

Trend 1: Internet of Things

De hoeveelheid data die we produceren vertoont al enkele jaren een explosieve groei, door onder andere het internet, het gebruik van mobiele devices en bijvoorbeeld social media. De toekomst van het bedrijfsleven wordt er één van het verzamelen en analyseren van data, om daarmee waarde toe te voegen. Het Internet of Things (IoT) is waarschijnlijk, samen met Bots, de grootste datagenerator in die toekomst. Tot wel 99% van de data die we analyseren zal door IoT devices (inclusief auto’s, allerhande sensoren maar ook mobiele devices en wearables) en interactie met Bots gegenereerd worden.

Trend 2: Het Digitale Platform

Opkomende technologieën zorgen ervoor dat de manier waarop (data)platforms worden gedefinieerd en gebruikt totaal verandert. Onder andere doordat computationele kracht zich steeds meer verspreidt over netwerken en zich steeds vaker ook aan de rand van netwerken bevindt. Denk daarbij aan IoT-modules die autonoom informatie kunnen verwerken en tot actie over kunnen gaan.

We zien hierdoor een verschuiving van technische infrastructuren naar virtuele platforms die de basis vormen voor moderne ecosystemen. Dit wordt de voedingsgrond onder compleet nieuwe business modellen die de brug vormen tussen mens en technologie. Binnen dergelijke ecosystemen moeten organisaties hun strategie gaan herdefiniëren om hun eigen nieuwe business modellen te ontwikkelen, en interne en externe data(flows) en algoritmen aanwenden om waarde toe te voegen.

Blockchain en andere DLT’en (Distributed Ledger Technologieën) zullen een disruptief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van het digitale platform. Meer over onze visie op een flexibel platform vindt u op onze website.

Trend 3: Artificial Intelligence

Onder AI oftewel Kunstmatige Intelligentie scharen we alles wat te maken heeft met deze verzamelnaam. Big Data, Machine Learning, Data Analytics, Artificial General Intelligence (AGI), Cognitive Services, Bots, Autonomous Vehicles enzovoorts. Deze technologieën hebben nu al een bijzondere impact op alle aspecten van ons dagelijkse leven, en op de dagelijkse gang van zaken in organisaties.

Data en Data Analytics nu

(Big) Data en Analytics maken op dit moment het verschil in de waarde die organisaties dagelijks toevoegen voor hun klanten en partners. De case pagina van Motion10 kunt u zien als een levende bibliotheek van projecten die organisaties in Nederland doen om de maximale toegevoegde waarde uit technologische innovaties naar boven te halen.

De visie van Motion10 op de manier waarop een organisatie dat kan doen staat beschreven in de whitepapers “Continu innoveren met data” en “Meer customer centric met data”.

Artificial General Intelligence: de toekomst

Met name de ontwikkelingen op het gebied van Artificial General Intelligence (AGI) spreken momenteel tot de verbeelding. Ray Kurzweil, Directeur Engineering bij Google en tevens vermaarde en accurate futurist, voorspelt dat AI’s in 2029 de menselijke intelligentie voorbij zullen streven. De Singularity, het moment waarop Kurzweil verwacht dat wij onze hersenen rechtstreeks verbinden met deze machinale superintelligentie en als mensheid onszelf overstijgen, raamt hij op 2047.

In het kort

“”

Open AI platform

De industrie heeft zich verenigd in het Open AI Platform, om ervoor te zorgen dat de bijzondere voordelen die men verwacht van een AGI (Artifical General Intelligence), zo eerlijk en zo veilig mogelijk in de wereld verdeeld zullen worden. En om ervoor te zorgen dat AI op een veilige manier verder ontwikkeld wordt.

Trend 4: Blockchain en andere gedecentraliseerde technologie

Blockchain technologie beleeft nu de piek van zijn hype. Tegelijkertijd hebben dergelijke gedecentraliseerde databases als model, werkwijze en technologie het potentieel om de wereld te veranderen zoals het internet dat gedaan heeft, en zoals data analytics dat momenteel doen.

In het kort

“”

Wat is een blockchain precies?

Microsoft omschrijft het als volgt: “Blockchain is in de basis een gegevensstructuur voor het maken van een grootboek voor digitale transacties, die niet in het bezit is van één provider, maar wordt gedeeld in een gedistribueerd netwerk van computers.”

Het resultaat is een opener, transparanter en volledig openbaar te verifiëren systeem. Er is geen tussenpersoon of toezichthouder die er aan te pas komt. Het aantal toepassingen waarvoor blockchains gebruikt kunnen worden is nagenoeg oneindig, variërend van leningen, obligaties en betalingen tot supply chains, identiteitsbeheer en -verificatie. Meer over toepassingen van de blockchain en de impact die deze technologie zal hebben, leest u in een artikel op onze site.

Trend 5: Quantum Computing

Als u ten slotte nog eens naar de Gartner Hype Cycle kijkt ziet u dat Quantum Computing en de directe impact daarvan wat verder naar de toekomst toe liggen. We achten het niet zeer waarschijnlijk dat deze technologie binnen tien jaar het verschil zal maken binnen het bedrijfsleven. Maar daarna is dat wel erg waarschijnlijk. Een speciale vermelding vanwege de grote verwachte impact.

Wat is kwamtumcomputatie?

Wat quantum computing zo bijzonder maakt, is dat het gebruik maakt van het vreemde vermogen van subatomaire deeltjes om zich op enig moment in meer dan één staat te bevinden.

 

In het kort

“Zie een qubit (kwantum-bit) als een imaginaire bol. Een klassieke bit kan twee staten aannemen: op één van de twee polen van de bol. Een qubit kan ieder punt op de bol zijn. En hij kan meerdere punten op die bol tegelijkertijd zijn.”

Zie een qubit (kwantum-bit) als een imaginaire bol. Een klassieke bit kan twee staten aannemen: op één van de twee polen van de bol. Een qubit kan ieder punt op de bol zijn. En hij kan meerdere punten op die bol tegelijkertijd zijn.

Vanwege de manier waarop de kleinste deeltjes zich gedragen, kunnen kwantumcomputers bewerkingen vele ordes van grootte sneller doen terwijl ze veel minder energie gebruiken dan klassieke computers.

Nederland een voorloper

De TU Delft en het TNO hebben hun afdeling Qutech center speciaal opgericht om binnen zes jaar een werkend prototype kwantumcomputer te realiseren. Leo Kouwenhoven is de voormalig leider van Qutech en één van de belangrijkste pioniers op dit gebied wereldwijd. Hij leidt nu een lab voor Microsoft om de eerste commercieel vatbare kwantumcomputer te realiseren.

Beveiliging & Quantum Computing

De GDPR (General Data Protection Regulation; Nederlands AVG) treedt in 2018 in werking voor de gehele EU. Deze regelgeving zorgt voor een verstrenging van de manier waarop ook uw organisatie met data en informatie om moet gaan. Dataveiligheid wordt een steeds belangrijker issue. Maar als u vooruit wilt kijken, kijkt u ook alvast voorbij het GDPR compliant zijn.

Hans Bos, NTO Microsoft Nederland: ”Een belangrijk detail bij quantum computing in combinatie met veiligheid is: encryptie-algoritmes zijn sterk omdat ze wiskundig complex zijn. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor blockchain. De meeste encrypties zijn echter relatief gemakkelijk te kraken met quantum computing.

Daarom heeft het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) nu al de aanbeveling gedaan om beveiliging te bouwen die om kan gaan met kwantumaanvallen.” Maar: hoe kunnen we nu al encrypties toepassen die niet te kraken zijn door quantum computers, als die technologie nog niet algemeen beschikbaar is?

De wisselwerking is wat het verschil maakt

De technologische trends die we hierboven noemen zullen vooral een grote impact hebben doordat ze elkaar wederzijds versterken en beïnvloeden. Vergeet daarnaast niet dat digitale ontwikkelingen in de regel een exponentieel pad volgen. Ten slotte is de lijst hierboven bedoeld als een kapstok, en niet een uitputtende lijst, van innovaties die met name impact zullen hebben op de manier waarop u waarde zult kunnen verkrijgen uit de ruwe grondstof die data heet.

Welke impact het samenspel van deze en andere trends op onze levens zal hebben als individuën, in organisaties en als samenleving, leest u in de serie “Future: Fast Forward”, op www.motion10.com.