Live samenvatting en key take-aways

Heeft BizTalk nog een toekomst? En moet ik er nog in investeren? Dit zijn vragen die leven bij organisaties die gebruik maken van deze integratiesoftware. Ook omdat het voor organisaties steeds aantrekkelijker wordt om grote delen van het applicatielandschap naar de cloud te verplaatsen en te moderniseren. Op 11 juni 2018 organiseert Motion10 het evenement: “De toekomst van BizTalk”. In deze liveblog vatten we steeds de sessies samen en bieden we u de key take-aways.

Wat is de toekomst van BizTalk?

Tijdens dit evenement krijgt u meer te horen over de visie van Microsoft op BizTalk. We hebben een aantal interessante sprekers op het het programma staan. Jon Fancey van Microsoft komt speciaal over uit Amerika om u meer te vertellen over de roadmap van Microsoft m.b.t. BizTalk Server en de transitie naar de cloud. Gijs in ’t Veld, CTO bij Motion10, vertelt u meer over de transitie naar de cloud. En als kers op de taart delen Ferdinand Kuiper en Roland Currie, van De Goudse Verzekeringen, hun ervaringen met het naar de cloud brengen van BizTalk Server. Wat waren de uitdagingen en de succesfactoren van deze keuze?

14:30 – opening en welkom, Wilfred Noppers, Motion10

Wilfred dankt eerst eenieder voor de komst, en introduceert kort Motion10 als specialist op het gebied van integratie, data & analytics en Productivity & Change. Vervolgens bespreekt hij het programma:

14:45 –  The Future of Integration. Jon Fancey, Microsoft.

15:20 – Hybride Integratie: visie en strategie. Gijs in ’t Veld, Motion10.

15:00 – Korte pauze

16:05 – Live panel

16:40 – De toekomst van BizTalk bij De Goudse. Ferdinand Kuiper en Roland Currie, De Goudse Verzekeringen.

17:15 – Samenvatting en afsluiting. Wilfred Noppers, Motion10.

17:45 – Diner bij Hotel New York.

Recente ontwikkelingen in cloud integratie

Wilfred bespreekt de ontwikkelingen in de wereld van cloud integratie over de afgelopen jaren. Google kocht APIgee, Salesforce acquireerde MuleSoft voor 6 miljard dollar. Ousystems, leverancier van het low code platform voor applicatieontwikkeling haalde meer dan 300 miljoen dollar op in een recente financieringsronde. De algemene trend: als cloud platforms steeds belangrijker wordt, wordt integratie binnen die cloud platforms dat ook.

Systeemintegratie als hefboom voor de cloud transitie

Het is onze visie dat systeemintegratie cruciaal is voor de cloud transitie. Integratie is de sleutel tot een hybride cloud architectuur en zal tevens een hefboom zijn om de cloud transitie te versnellen. Tegelijkertijd kan integratie helpen de transitie goed te structureren en beheersbaar te maken.

Meer weten over het gestructureerd, veilig en tegelijkertijd versneld inzetten van de cloud transitie van uw organisatie? 

Download de paper nu

Heeft BizTalk nog een functie?

De toekomst van Integratie: heeft BizTalk nog een toekomst? Keynote door Jon Fancey, Program Manager Hybrid Integration, Microsoft.

14:45 – The Future of Integration. Jon Fancey, Microsoft.

Jon ziet als constante in de wereld op dit moment natuurlijk verandering. Eén van de belangrijke trends die hij benoemt, vanaf het binnen kruipen van PC’s in de persoonlijke levens en werkplekken van ons allen, tot het internet, mobiele telefoons tot en met de bitcoin, is een steeds verdere democratisering van digitale technologie. Hij bespreekt hoe blockchain, cloud computatie en peer-to-peer lending bijvoorbeeld de financiële wereld aan het disrupteren zijn.

“Every company is a software company” – Satya Nadella, Microsoft.

Jon bespreekt de drie stadia van verandering, te weten: Ontkenning, Acceptatie, en Enlightenment. Vervolgens bespreekt hij de plateaus van innovatie die we vaak zien: mensen adopteerden het internet langzaam, totdat de adoptie versnelde, en bijna iedereen internet gebruikte. Op dat moment vond innovatie langzamer plaats. En die fase duurt totdat de volgende grote ‘mutatie’, of wezenlijke verandering, plaatsvindt.

Jon onderbouwt waarom het zo belangrijk is om niet te wachten op verandering en disruptie van buitenaf. Je moet juist experimenteren met zaken waar een laag risico aan hangt. “De ander gaat niet wachten totdat jij iets innovatiefs gaat doen.”

“Change is driving integration”. Van thema’s als OpenAPI, blockchain en Artificial Intelligence – integratie wordt gedreven door andere veranderingen om ons heen.

Moderne Integratie Architectuur met Microsoft

Jon bespreekt het belang van de trends iPaaS (integration Platform-as-a-Service) en van Serverless Integration services die we de afgelopen jaren hebben gezien. iPaaS maakt het voor ‘citizen integrators’ mogelijk om zelf aan de slag te gaan met integratie.

Jon bespreekt de integratie-oplossingen die MSFT momenteel biedt; Logic Apps, API Management, Service Bus, en Event Grid. Aangevuld met IDE support, Integrated DevOps, Monitoring en Visual Debug History. Dit is gebouw op BizTalk server en de Azure stack.

Hij gaat verder in op de Azure Integration Services: het platform voor integratie dat Microsoft biedt voor integratie in de cloud. Deployment, management en analytics zijn beschikbaar voor elke combinatie van Azure integratie tools. Hij bespreekt een aantal features van integration services in de Microsoft Azure Stack.

Microsoft’s roadmap voor integratie in de toekomst

Jon geeft aan dat het belangrijk is voor Microsoft dat capaciteiten van de cloud integratie services minimaal gelijkwaardig zijn aan die van BizTalk. Hij werkt er met zijn team hard aan om de gaten in de huidige functionaliteit in het cloud integratieplatform zo snel mogelijk op te vullen. Op een vraag uit het publiek geeft hij aan dat het inderdaad de langetermijnvisie is dat de Azure Stack BizTalk volledig overbodig zal maken.

Ten slotte haalt hij aan dat Microsoft door Gartner in 2018 wordt gezien als Leader in de Magic Quadrant voor Integration Services.

Aanpassingsvermogen

Het gaat erom dat je je als integratiespecialist, als IT-afdeling, en als organisatie, bewust bent van het feit dat aanpassingsvermogen – oftewel flexibiliteit – het verschil maakt.

15:20 - Hybride Integratie: visie en strategie. Gijs in ’t Veld, Motion10.

Gijs bespreekt enkele belangrijke ontwikkelingen in de wereld van applicatie-ontwikkeling en integratie over de afgelopen decennia. Applicaties zijn steeds meer gedecentraliseerd en gedistribueerd;  bewegen weer wat terug richting microsevices, en applicaties worden steeds meer cloud first en mobile first ontwikkeld. Ten slotte zien we steeds meer facilitatie van citizen integrators en citizen developers.

We bewegen van een wereld waarin stabiliteit erg belangrijk was, naar een wereld waarin wendbaarheid het hoogste goed is. Ook omdat we steeds meer zien dat we als organisaties waarde toevoegen in de context van een ecosysteem. Van dat ecosysteem gaan ook steeds in meerdere mate ‘dingen’ onderdeel uitmaken.

Integratie is de kern van je innovatiekracht

Hoe meer je innoveert, hoe meer je moet integreren. Gijs bespreekt enkele belangrijke take-aways van het Gartner Integration event van een week geleden. In 2021 zal 50% de citizen integrator ingebed hebben in hun organisatie en in hun strategische integratie infrastructuur – denk daarbij aan het gemak van Microsoft Flow. In 2020 zal 75% van de integratieplatforms Artificial Intelligence inbedden in hun technologie, onder andere om ervoor te zorgen dat API’s elkaar automatisch kunnen vinden en met elkaar kunnen koppelen.

Ondersteun de organisatie met Self-Service integratie

Gijs laat zien dat de verwachting is dat voor iedere integratiespecialist er al gauw tien ad hoc integrators zullen zijn in een organisatie. En met de komst van nieuwe technologische mogelijkheden misschien wel 100 citizen integrators. Daarom is het verstandig om een organisatie op te bouwen die ad hoc en citizen integrators vooral faciliteert om hun eigen integraties te doen.

BI-Modal Integration in een hybride integratie-architectuur

Gijs bespreekt hoe BizTalk de poort kan worden voor de capaciteiten van de cloud in een hybride architectuur. Lees voor meer inzicht in Gijs’ visie voor de hybride cloude whitepaper “Integratie als hefboom voor de cloud transitie”. Vervolgens bespreekt hij de samenwerking tussen twee modaliteiten van integratie: de self-service integratie en de corporate of ‘managed’ integratie. In de meest wenselijke situatie breng je nuttige integraties van citizen en ad hoc integrators op termijn bij de veilige managed of corporate integratie onder. Gijs laat een structuur zien voor en hybride cloud integratie-architectuur.

16:05 – Live panel

Het live panel biedt de gelegenheid voor vragen aan Jon Fancey, Gijs in ‘t Veld, Ferdinand Kuiper en Roland Currie. De meeste vragen zijn, wellicht niet schrikbarend, gericht aan Jon Fancey van Microsoft.

Komt er nog een nieuwe versie van BizTalk?

Zal er nog een volgende versie van BizTalk zijn? Jon kan geen duidelijk antwoord geven op deze vraag. Het is wel zo dat eind deze maand een nieuwe feature pack beschikbaar zal zijn.

Overgaan op Logic Apps?

Moet je overgaan op Logic Apps of kun je gewoon in BizTalk blijven ontwikkelen? Roland Currie, De Goudse: “We hebben het er intern veel over gehad, maar de toekomst ligt bij Logic Apps. Wij hebben er ook voor gekozen om eerst BizTalk integraties te migreren naar de cloud. Daarna zullen we voornamelijk integraties opbouwen in Logic Apps.”

Kan ik mijn licenties verkopen en er cloud credits voor terugkrijgen? Jon: “Nee, maar we moeten als Microsoft goed kijken naar manieren om de migratie naar de cloud gemakkelijker te maken voor klanten.”

De business case en roadmap

Hoe overtuig je de directie van de noodzaak om naar de cloud over te stappen? Roland Currie: “Als het management nu nog niet inziet dat je naar de cloud moet, slapen ze. Je moet goed nadenken over governance, en je moet zorgen dat je je case helder op touw hebt. Een andere belangrijke overweging: breng eerst andere workloads (zoals I&AM) naar de cloud, en daarna pas BizTalk.”

Ferdinand: “Je loopt vast als je I&AM en een kleine workload als test niet éérst naar de cloud hebt gebracht.” Het is waarschijnlijk inderdaad nuttig om over te stappen van BizTalk server 2013 naar de versie van 2016, omdat daar voor de toekomst meer functionaliteiten en met name meer ondersteuning voor zullen zijn.

Monitoring

Wat is de meest toekomstgerichte oplossing voor monitoring van BizTalk of cloud integratie architecturen? De consensus aan tafel is dat de EMS suite van Microsoft meer toekomstgericht is dan bijvoorbeeld BizTalk 360 of AIMS. Meer over verschillende monitoring oplossingen vindt u in een onderzoek van Eva de Jong, Technical Consultant Apps & Infra bij Motion10.

Logic Apps vergeleken met Mulesoft en Boomi

Hoe verhoudt Logic Apps zich tot aanbieders als Mulesoft en Dell Boomi? Jon: “De positionering van Mulesoft en van Dell Boomi verschilt wat, dat maakt het lastiger om ze direct met Logic Apps te vergelijken, of met de Integratie stack van Azure. Wat ik wel kan zeggen: de services van Microsoft, met name Logic Apps, zijn veel goedkoper om mee te beginnen. Daarnaast kun je in Logic Apps veel flexibeler werken; ook code schrijven kan daarin met meer verschillende talen dan in de omgeving van concurrenten.”

16:40 – De toekomst van BizTalk bij De Goudse. Ferdinand Kuiper en Roland Currie, De Goudse Verzekeringen.

Roland Currie is manager exploitatie en beheer bij De Goudse. Hij introduceert eerst de organisatie. Al sinds de oprichting in 1924 is De Goudse een onafhankelijk, ondernemend familiebedrijf met ondernemende medewerkers. Zo’n 660 zijn dat er nu. De Goudse richt zich vooral op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en biedt verzekeringsoplossingen op het gebied van Schade, Leven, Verzuim en Arbeidsongeschiktheid.

Roland legt uit hoe de architectuur bij De Goudse op hoofdlijnen in elkaar zit, alvorens over te gaan op meer uitleg over de overstap naar de cloud.

Cloud strategie en Roadmap

Flexibiliteit in technologie en in kosten zijn de belangrijkste voordelen van de cloud die voor De Goudse de doorslag gaven. Daarnaast is hun strategie SaaS before PaaS before IaaS. De afgelopen vijf jaar heeft De Goudse zoveel mogelijk van hun database en applicaties naar de cloud gebracht. De cloud roadmap voor 2017 laat dat ook zien. De roadmap voor 2018-2019 laat zien dat het de bedoeling is dat alles dat nog niet in de cloud draait, langzamerhand uitgefaseerd zal worden.

BizTalk bij de Goudse

Ferdinand Kuiper is Integratiespecialist bij De Goudse. Ferdinand neemt het stokje over en vertelt wat meer over het belang van de BizTalk ESB zoals die actief was on premise bij De Goudse. Hier gingen zo’n 15 miljoen berichten per maand doorheen, zoals met betrekking tot fraudechecks, gegevens met betrekking tot loonaangifte, en documentvervaardiging.

Besluitvorming

Ferdinand neemt ons mee in het gesprek tussen hemzelf en Roland om te besluiten wat met BizTalk te doen. De discussie over BizTalk on prem versus Azure IaaS heeft ruim vijf maanden geduurd. De belangrijkste overwegingen waren de strategische plannen om zoveel mogelijk naar de cloud te brengen, en de support voor BizTalk 2016 t.o.v. 2013.

Er werd gekozen voor BizTalk 2016 op een Azure IaaS vanwege het flexibele gebruik en flexibele kosten, het relatieve gemak van het opzetten van een high available omgeving, en de connectivity naar verdere cloud diensten.

Ferdinand: “We hadden al enkele workloads in de cloud staan, Dynamics 365 is daar één van. Als je BizTalk dan naar de cloud brengt, werkt je connectie sneller (de latency wordt dan minder).”

Projectopzet en timing

Het projectteam voerde eerst een PoC uit van twee maanden, waarna goedkeuring kwam. Het plan was om de integratie-omgeving As-is over te zetten, met afbouw van ketenafhankelijkheden. Geschatte doorlooptijd was negen maanden, in de praktijk werden dat twaalf maanden. Motion10 valideerde onder meer het ontwerp van de hybride integratie-architectuur en werkte mee in de projectrealisatie.

Met het project waren in totaal 2400 manuren gemoeid. Ferdinand: “Waar de meeste tijd in gaat zitten is het neerzetten van een high-available BizTalk integratie-omgeving in de cloud”. Dat komt doordat dit wereldwijd nog vrij nieuw is, dus het was voor De Goudse een ontdekkingsreis.

Quick wins en uitdagingen

Belangrijke quick wins die Ferdinand benoemt zijn de snel op te zetten ontwikkel- en testomgeving. Uitdagingen waren Azure Networking, Infrastructure as code, connectivity naar de applicaties die je nog on premise hebt draaien en de samenwerking met de on premise hosting provider. “Ik moet eerlijk zeggen dat het niet gelukt is om in één druk op de knop een high-available BizTalk omgeving op te zetten”.

Er is ook nog vrij weinig documentatie, ook vanuit Microsoft, beschikbaar die je kunt raadplegen bij een dergelijke migratie.

De toekomst: Azure Functions en Logic Apps

Het is de visie dat BizTalk 2016 de laatste upgrade is. In 2027 loopt de huidige service zoals toegezegd door Microsoft af, en wil De Goudse van BizTalk af zijn. De Goudse is van plan om de integratie-omgeving in de toekomst helemaal in Azure Integration te hebben draaien, waarbij alles ontsloten wordt middels API Management. De time-to-market is dan veel gunstiger. De bedoeling is dan om bestaande integraties bij aanpassingen die zich voordoen, om te bouwen naar Azure services.

Roland geeft wel aan dat het kostenmodel van Microsoft nog zorgen baart: bij BizTalk weet je wat je er aan uitgeeft. Het pay-per-use model van Azure Logic Apps zorgt nu voor flexibliteit, maar zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat de integratie-omgeving meer kost dan de BizTalk omgeving nu doet.

Ferdinand: “Alle connecties in de integratie-omgeving staan nu klaar. De planning is om eind juli live te gaan met de BizTalk 2016 omgeving in Azure.”

17:15 - Samenvatting en Afsluiting. Wilfred Noppers, Motion10

Wilfred sluit de middag af. Hij vat samen wat we hebben gezien en besproken: het verhaal van de cloud integratie-architectuur van De Goudse, de visie van Motion10 op de weg naar de cloud, en de keynote van Jon Fancey over de toekomst van integratie volgens Microsoft.

Jon kon geen uitsluitsel geven, maar het gedeelde gevoel in de zaal is dat de onderliggende tendens duidelijk is: uiteindelijk ligt de toekomst van applicaties, en dus ook van integratie, in de cloud. BizTalk is eindig, we weten alleen niet wanneer dat einde komt. En het is altijd beter om voorop te lopen, dan om achteraf te proberen in te halen.