Menu

Tips uit cases in de logistieke- en transportsector

Ook de sector logistiek en transport heeft met veel veranderingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan opkomende technologieën zoals drones en platooning, of de door klanten steeds vaker gevraagde apps voor track & trace. Hoe zorg je ervoor dat je hier vanuit IT flexibel op in kunt blijven spelen? Acht tips uit de praktijk, voor een flexibel IT-landschap.

Hoe zorg je er als logistieke organisatie voor dat je toekomstbestendig bent? Aan de IT-zijde betekent dat dat de infrastructuur en architectuur zo flexibel mogelijk moeten zijn, om continu snel in te kunnen blijven spelen op veranderingen.

Eén van de manieren om dat te doen, is om een flexibel integratieplatform te creëren, bijvoorbeeld met behulp van een ESB (Enterprise Service Bus). Dat zorgt ervoor dat het beheer van uw applicatielandschap overzichtelijker wordt, en dat u snel inzicht krijgt in overbodige applicaties en koppelingen. Ten slotte maakt een ESB het mogelijk om in de toekomst sneller nieuwe koppelingen op te zetten, bijvoorbeeld om een nieuwe schakel in de supply chain te accommoderen.

Die flexibiliteit was de basis van de business case waarmee Rotra is begonnen aan de implementatie van zo’n integratieplatform. Rotra bouwden hun ESB op basis van BizTalk.

Continuïteit, flexibiliteit en schaalbaarheid

Niels Janssen is Corporate ICT Manager bij Rotra; Daan Krijnen is Manager product & projectontwikkeling bij dezelfde organisatie. We vroegen Niels en Daan naar de aanleiding van hun ESB-implementatie. Niels: “Deels ging het in dit project om een stuk continuïteit. Daarnaast geeft het extra flexibiliteit voor de toekomst.

Je moet sneller en makkelijker applicaties kunnen koppelen.”

Tom van Noort is Manager ICT bij Heisterkamp: “Om in de toekomst snel in te kunnen spelen op veranderingen, moet je schaalbaar en flexibel zijn. Je infrastructuur moet toekomstbestendig zijn. Daarvoor is dit project met de ESB (Enterprise Service Bus) op basis van BizTalk een noodzakelijke eerste stap.”

In acht stappen naar een flexibel IT-landschap

In de case studies van beide projecten vroegen we de mannen naar de stappen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de gewenste flexibiliteit in het IT-landschap. De stappen die dat opleverde, zijn hieronder voor u gebundeld:

 1. Zorg vooraf voor Management buy-in.
  Het is van het grootste belang dat het hoger management in uw organisatie uw project ondersteunt. Ten aanzien van budgetten, een gedeelde visie, en vrijgegeven manuren. Niels Janssen, Rotra: “Als je inschat hoeveel uur je nodig hebt van je medewerkers voor het project, is het heel belangrijk dat het management daarmee akkoord gaat.”
 2. Beloof je management geen gouden bergen in termen van ROI.
  Niels Jansen legt wat meer uit over het verkrijgen van de ondersteuning vanuit het managementteam: “Wees in je communicatie naar het management en de rest van de organisatie reëel over de verwachtingen en resultaten.”
 3. Wees flexibel in de aanpak.
  Ook projecten ten bate van flexibiliteit, kunt u het beste zo flexibel mogelijk opzetten. Motion10 adviseert zoveel mogelijk een agile werkwijze toe te passen, in alle projecten die u doet. Tom van Noort, Heisterkamp: “We hebben vooraf een aantal koppelingen gedefinieerd die we wilden meenemen. Maar dat hebben we onderweg helemaal omgegooid. We zijn zo onderhevig aan veranderingen, dan wil je je niet vasthechten aan ideeën vooraf.”
 4. Neem voldoende tijd.
  Een implementatie van een nieuw systeem is zelden alleen een technische aangelegenheid. Neem daarom de tijd. Dat komt de verandering die u teweeg wilt brengen, ten goede. Daan Krijnen, Rotra: “Wat we goed wisten en gepoogd hebben, is dat je mensen redelijk de tijd geeft intern, om zo’n project op te pakken. Ik vind dat we dat vrij goed hebben ingeschat.”
 5. Zorg voor voldoende kennis intern.
  In het verlengde van het punt hierboven: zorg dat u ook de tijd neemt om intern voldoende kennis te hebben van de technologie en processen die u gaat gebruiken. Daan Krijnen, Rotra: “Het eerste dat ik zou zeggen als iemand vraagt ‘zouden we dat met BizTalk moeten doen?’ is: Ja, maar alleen als je iemand hebt die die kennis heeft.” Tom van Noort, Heisterkamp: “BizTalk vergt specialistische kennis en extra training. Zorg dat je dat vooraf doet of aan het begin van het traject. ‘Training on the job’, zoals wij hebben gedaan, dat kan. Maar in mijn optiek kun je beter zorgen voor een training vooraf.”
 6. Doe het met een leuke partij.
  Het is erg belangrijk dat er een klik is tussen uw eigen organisatie en de eventuele partner die u helpt bij een project. Tom van Noort, Heisterkamp: “We hadden goed direct contact met Rémon, en we hadden in hem één aanspreekpunt. Dan heb je ook weinig overhead op zo’n project. Het werkt ook flexibel met Motion10; Rémon is nu ook op afstand nog prettig beschikbaar voor het beantwoorden van hulpvragen.”
 7. Snel aan de slag gaan.
  Wanneer de doelstellingen, scope en budgetten duidelijk zijn is het belangrijk dat u snel resultaten kunt tonen. Niels Janssen, Rotra: “Wat heel opvallend was, was dat zodra we akkoord hadden, Motion10 de volgende maandag met drie man op de stoep stond. Dat is wel heel goed, dan heb je gelijk die schwung erin!”
 8. Goed kijken naar sizing van de oplossing.
  Tom van Noort, Heisterkamp: “Wij hebben de integratie-oplossing in een cluster neergezet. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, we zijn nu toch terug bij een enkele machine. Dat is denk ik een belangrijke tip: goed kijken naar de sizing. Achteraf gezien hadden wij dat ook kunnen doen. Hoe lager de kosten zijn, hoe makkelijker zo’n traject te verantwoorden is. Achteraf alsnog een andere machine erbij zetten en eventueel naar cluster gaan is wat mij betreft een slimmere oplossing.”

Meer over IT trends voor uw sector of over een flexibel platform?

Motion10 voerde dit jaar enkele onderzoeken uit naar de kijk op en toepassing van ICT in verschillende sectoren in Nederland. Daarbij werden tientallen bedrijven in de logistieke sector onderzocht, in de sector wonen, en in werkvelden als de zorg, de bouw, en in het onderwijs. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in benchmarkrapporten, die door consultants met ervaring in de ICT én in het betreffende werkveld zijn voorzien van een conclusie en aanbevelingen. De benchmarkrapporten vindt u op de diverse branchepagina’s op de website van Motion10.

Wilt u meer informatie over het opbouwen van een flexibel platform? Bekijk dan de volgende bronnen: