Menu

Uw roadmap voor continue innovatie met het Modern Workplace Framework van Motion10

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van klanten, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Hoe geeft u de Moderne Werkplek vorm die dat mogelijk maakt? En die mee kan blijven groeien en innoveren met uw organisatie?

Klantvragen, maar ook intern samenwerken en communiceren: in 2008 nog vooral via e-mail, vorige week via Facebook. Vandaag via WhatsApp en morgen is het Snapchat of het volgende kanaal wat ‘iedereen’ plotseling gebruikt. Produceren vond vroeger veelal plaats met de hand, op papier; tegenwoordig eerder op een touch screen apparaat, en digitaal.

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van klanten, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Een Moderne Werkplek is daarbij één van de randvoorwaarden.

Wat is de moderne werkplek eigenlijk?

De Moderne Werkplek is het samenspel van de fysieke, sociale en digitale ruimte waarin mensen doen wat ze doen om waarde toe te voegen voor de interne en/of externe klant. Dit is voor iedereen uniek;

Er bestaat niet zoiets als één enkele definitie of vorm van De Moderne Werkplek. “De” digitale werkplek bestaat niet.

Voor ieder individu, iedere afdeling en voor iedere organisatie is dit steeds net iets anders. Bij de moderne werkomgeving kunt u denken aan alles waarmee u medewerkers ondersteunt om hun werk te doen. Het kantoor, de stoelen, de kantine, maar ook de wijk, het ecosysteem van klanten, partners, en overheid. De digitale werkplek is een cruciaal onderdeel van die moderne werkomgeving geworden.

Hoe geeft u de Moderne Werkplek voor uw organisatie het beste vorm? Hoe zorgt u ervoor dat die mee kan blijven groeien en innoveren met uw organisatie?

Het Modern Workplace Framework

Het Modern Workplace Framework van Motion10 helpt u te definiëren wat voor uw specifieke wensen en behoeften de beste invulling is van het digitale gedeelte van de Moderne Werkplek, en de processen die daaraan verbonden zijn. Het Framework helpt u daarnaast om een roadmap vast te leggen die u inzicht geeft in hoe u dat ideaalplaatje dan het beste kunt bereiken, en waar uw prioriteiten moeten liggen.

De vijf lagen en werking van het Modern Workplace Framework

Het Modern Workplace Framework bestaat uit vijf lagen. We gaan er vanuit dat iedere uitdaging op het gebied van het moderne werken begint bij een strategisch onderwerp, en dat er dan logischerwijs een bepaalde oplossing of combinatie van oplossingen bij past, afhankelijk van randvoorwaarden en voorkeuren et cetera. Zo loopt u het schema door, van boven naar beneden.

Hoe geef ik invulling aan de Moderne Werkplek? 2

Uw vragen en uitdagingen in kaart brengen

Uw initiële vraag kan gericht zijn op bijvoorbeeld een Oplossing zoals reporting & data of zaakgericht werken. Maar diezelfde vraag is op een hoger niveau te koppelen aan één of meerdere strategische onderwerpen, zoals productiviteit, of samenwerking. En daarmee weer aan de overkoepelende visie en strategie voor uw organisatie.

Naast het verticale pad helpt het framework u ook om binnen elke horizontale laag de juiste keuze te maken. Als u samenwerken in teams wilt verbeteren, is het bijvoorbeeld in uw situatie eerder logisch om teams te gebruiken dan om SharePoint te gebruiken. Maar waarom zou u gebruikers verwarren door beiden aan te bieden?

Afhankelijk van uw vraag, uw (IT-)strategie en randvoorwaarden, en de processen, wensen, eigenschappen en behoeften van uw medewerkers, tekent zich dan het pad uit in het framework. Van strategisch thema, tot oplossingen, tot ervaring, tooling en ten slotte het platform.

Uw IT-visie en –beleid informeren bijvoorbeeld de keuze voor Microsoft technologie of de keuze voor de cloud. Als uw medewerkers gemiddeld heel handig zijn met digitale devices en apps kiest u voor de ‘Ervaring’ van een Projectmanagement oplossing bijvoorbeeld eerder voor een App dan een portaal.

Change management en adoptie

Rechts in het framework loopt in magenta een pijl die staat voor de continue processen van change management en adoptie waar u mee te maken krijgt bij elke verandering. Ook de rode blokken maken deel uit van uw pad.

Dit pad is het begin van uw roadmap voor continue innovatie van de moderne werkplek.

Conceptueel model ter ondersteuning van visie, strategie en aanpak

Het Modern Workplace Framework is een conceptueel model dat u helpt om vanuit strategische behoefte een oplossingsrichting te kiezen voor uitdagingen die u heeft op het gebied van modern (digitaal) samenwerken. Het is een visueel framework dat Motion10’s visie op en aanpak rondom modern samenwerken en adoptie vanuit strategie ondersteunt. Dit resulteert in een visuele roadmap om te komen tot continue innovatie van de Moderne Werkplek.

Meer weten of direct aan de slag?

Wilt u meer weten over het Modern Workplace Framework en hoe dit uw organisatie zou kunnen helpen om de Moderne Werkplek vorm te geven? Neem contact op met Ron Witjes, Business Lead Modern Workplace bij Motion10, of met Peter de Vries, Technical Lead Modern Workplace bij Motion10.