Menu

Manisha Dewki over de implementatie van Teams bij SBB

Manisha Dewki is Change Consultant bij Motion10 en was als adoptiespecialist betrokken bij de implementatie van Microsoft Teams bij SBB. Zij vertelt over haar ervaring van het project, en het belang van aandacht voor adoptie. Dat, tezamen met de goede samenwerking heeft volgens Manisha geleid tot een mooi resultaat.

SBB en Motion10

SBB vervult een belangrijke maatschappelijke functie als brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Om het werk makkelijker te maken en zo de dienstverlening beter en efficiënter te maken, wilde de organisatie haar medewerkers op een laagdrempelige manier laten samenwerken met behulp van Microsoft Teams. 70% van de buitendienstmedewerkers gebruikt Microsoft Teams nu zoals voorzien. Motion10 hielp hen hierbij.

Manisha Dewki is Change Consultant bij Motion10 en was als adoptiespecialist betrokken bij het project bij SBB. Zij vertelt over haar ervaring van het project, en het belang van aandacht voor adoptie en change management bij de invoering van nieuwe tools.

Neem mensen mee in de verandering; bedenk het niet alleen van bovenaf maar betrek mensen bij het project.

De adoptie van Microsoft Teams

Zoals Wim Dankfort, projectleider bij SBB in deze video over het project zegt: “We wilden dat onze 450 collega’s buitendienst en 200 collega’s binnendienst laagdrempeliger konden communiceren en gemakkelijker documenten konden vinden en delen via SharePoint. De introductie van Microsoft Teams zou dat mogelijk maken.”

Het was voor SBB duidelijk dat enkel een technische implementatie niet het gewenste resultaat zou opleveren. Vanaf het begin was er de aandacht voor het begeleiden van de verandering en voor adoptie, om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Manisha: “We hebben veel trainingen gegeven, en veel adoptiemateriaal gemaakt zoals een e-learning, handleidingen en een kenniscentrum. Dat alles natuurlijk volgens de standaard adoptie-aanpak van Motion10 – met ADKAR, gebaseerd op Prosci.

Communicatie is ontzettend belangrijk in zo’n traject. We zijn daar bij SBB vanaf dag één mee begonnen, en hebben medewerkers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het project, ontwikkelingen in het product Teams, maar ook van de ervaringen van collega’s die al met de nieuwe omgeving aan de slag waren.”

Enthousiasme vergroten, weerstand ombuigen

“Binnen zo’n organisatie heb je eigenlijk twee groepen: de mensen die gelijk al enthousiast zijn, en de mensen die weerstand tonen. Je focust je eerst op de mensen die al enthousiast zijn. Bij de mensen die weerstand laten zien, is het belangrijk dat je goed uitvraagt en helder krijgt waar de weerstand vandaan komt. Aan de hand van de Prosci methodiek kun je bepaalde communicatietechnieken toepassen om mensen over te halen.

Bij één van de trainingen bij SBB had ik bijvoorbeeld één persoon die heel veel weerstand toonde. Ik heb eerst een aantal vragen gesteld om te achterhalen waar zijn weerstand vandaan kwam. Vervolgens heb ik hierop ingespeeld door te vertellen waarom het systeem geïmplementeerd wordt en wat de voordelen hiervan zijn. Uit eerdere sessies met vertegenwoordigers van de teams hebben we namelijk al opgehaald wat de behoefte van de mensen is, en wat Teams hen voor toegevoegde waarde zou kunnen brengen.

Ik heb hem vervolgens veel verteld over het systeem, de mogelijkheden ermee; echt mijn kennis overgebracht. Twee weken later merkte je dat hij eigenlijk één van de grootste ambassadeurs was van Teams, en één van de mensen die het meest actief was op het platform.”

Samenwerking met goed resultaat

Manisha: “Ik vind  dat de samenwerking met SBB goed is verlopen. Collega’s  waren  toegankelijk en stonden open voor mijn ideeën. We zijn echt samen tot een strategie gekomen om MS Teams te implementeren en om change en adoptie vorm te geven.

Als ik kijk naar het resultaat denk ik dat we goed werk hebben geleverd, omdat zo’n groot gedeelte van de medewerkers echt gebruik maakt van MS Teams. Vooral medewerkers in de buitendienst halen hier veel voordeel uit.”

“Het project bij SBB is voor mij een goed voorbeeld van het belang van adoptie: met alleen  focus op de implementatie waren we nooit op zo’n mooi resultaat uitgekomen.”

Meer weten?

Wil je meer weten over het project bij SBB, Microsoft Teams of over de change & adoptie-aanpak van Motion10? Neem een kijkje op onze website, www.motion10.nl.