Digitale innovatie: inzichten toepassen in de praktijk

We bespreken in een serie van vier blogs het Gartner Pace-layer applicatiemodel. En aan de hand daarvan hoe u gebruik kunt maken van kansen die een groot gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven laat liggen, op het gebied van integratie, de cloud, en business intelligence. Kansen die u helpen om wendbaarder en meer customer centric te worden. In dit vierde deel vatten we de vorige artikelen samen, en geven u de handvatten om digitale innovatie in de praktijk werkelijkheid te maken.

Bringing it all together

Een hoop informatie. Tijd om alles even op een rijtje te zetten en om dan de vertaalslag naar de praktijk te maken.

  • In deel 1 van deze serie bespraken we de opvallende overeenkomsten tussen de resultaten van de ICT benchmarkonderzoeken die Motion10 dit jaar uitvoerde onder bedrijven in zeven verschillende sectoren, en de kansen die veel organisaties nog laten liggen. We merkten op dat veel organisaties in Nederland kansen laten liggen op het gebied van applicatie-integratie, cloud technologie, en business intelligence.
  • In het tweede artikel van de serie legden we het Gartner Pace-Layer model kort uit. Dit is een methodiek voor het indelen, selecteren, managen en beheren van applicaties, met als doel het ondersteunen van business change en innovatie.
  • In het derde artikel gingen we vervolgens dieper in op hoe het Gartner Pace-Layer model u kan helpen met het op orde brengen van uw data- en integratie-architectuur en op hoe u meer kunt bereiken met cloud technologie en business intelligence.

Hoe brengt u al deze inzichten in de praktijk? Door in agile teams en in kleine brokjes innovatie te bewerkstelligen. En tegelijkertijd door – afhankelijk van uw eigen rol – IT, business en het management te betrekken bij alles wat u doet.

Business en IT moeten samen optrekken

Vaak ontstaan de mooiste en meest bruikbare, innovatieve oplossingen als de mensen uit de business 100% betrokken zijn bij IT en vice versa. Dit wordt tegenwoordig meer en meer bewerkstelligd door op een agile manier oplossingen te ontwikkelen. Het volledig en continu betrekken van de business en management bij de ontwikkeling van IT-oplossingen is hét belangrijkste aspect van het werken met bijvoorbeeld Scrum (de meest gebruikte agile methodiek). De Product Owner (de vertegenwoordiger van de business) begrijpt de klantwensen en –eisen en heeft tevens het budget en het mandaat om verbeteringen door te voeren.

Het perfecte huwelijk tussen agile en cloud

Een goed op elkaar ingespeeld team met een innige relatie met de Product Owner is in staat om zeer snel de meest waardevolle oplossingen te creëren. Dit gebeurt meestal in de vorm van User Stories of “grote stories”, de zogenaamde Epics. Denk bijvoorbeeld aan de Epic “Klantrelatie verdiepen met API’s” of “IoT om de vloot efficiënter te maken”.

Cloud technologie maakt dit allemaal nóg makkelijker, omdat vele bouwblokken voor het realiseren van oplossingen al beschikbaar zijn en dus niet alles “from scratch” gebouwd hoeft te worden. In feite vormen cloud en agile een perfect huwelijk.

Welke Epics gaat u vormgeven met en voor de klant?

Brainstormsessies met de business leiden vaak tot verrassende inzichten. Als het aan de IT-afdeling ligt zal er niet echt aan innovatie gedaan worden, puur omdat IT-gedreven innovatie niet per se leidt tot business innovatie. En andersom is met IT toch bijna alles wel mogelijk tegenwoordig, dus het kan zo gek niet bedacht worden of het is meestal wel te implementeren.

Het is dus zaak om de juiste Epics te gaan identificeren. Hoe kan dit beter dan met de klant of een groep van klanten te gaan praten? Wat zijn hun drijfveren, wat zouden zij het liefst verbeterd zien? Wat zou echt “awesome” zijn als dat als dienst geleverd kan worden?

Gefaalde experimenten zijn tóch waardevol

Bij veel van de ideeën zal de conclusie al snel zijn dat door het slimmer omgaan met data de dienstverlening sterk kan verbeteren en de efficiency omhoog gaat. Dus ook al zal een proef met een klant niet of niet geheel succesvol zijn, de verzamelde data (en het proces dat de data verzamelt) is altijd interessant en kan waarschijnlijk voor andere proeven hergebruikt worden. Innoveren is ook een kwestie van lef, en zelfs falen kan veel opleveren. Waar wacht u nog op?!