Digitale innovatie: Integratie, business intelligence, en cloud technologie

We bespreken in een serie van vier artikelen het Gartner Pace-Layer model – een methodiek voor het indelen, selecteren, managen en beheren van applicaties. En aan de hand daarvan hoe u gebruik kunt maken van kansen die een groot gedeelte van het Nederlandse bedrijfsleven laat liggen, ten aanzien van integratie, de cloud, en business intelligence. Kansen die u kunt gebruiken om uw organisatie wendbaarder en meer customer centric te helpen worden. U leest nu deel 3 van deze serie. Deel 1 vindt u hier; deel 2 hier.

In deel 1 van deze serie bespraken we de overeenkomsten in resultaten van een de ICT benchmarkonderzoeken die Motion10 dit jaar uitvoerde onder bedrijven in zeven verschillende sectoren, en de kansen die veel organisaties nog laten liggen. In deel 2 legden we het Gartner Pace-Layer model kort uit. In het huidige artikel  gaan we dieper in op hoe het Gartner Pace-Layer model u kan helpen met het op orde brengen van uw data- en integratie-architectuur; het opbouwen van een intieme relatie met uw klant, en hoe u meer kunt bereiken met cloud technologie en business intelligence.

Uw data- en integratie-architectuur op orde brengen

Het belang van systeemintegratie lijkt niet te worden gevoeld door organisaties in Nederland. Maar: alles wat met de applicaties binnen uw organisatie (al dan niet ingericht volgens het Pace-Layer applicatie model) ondersteund wordt, staat of valt met het op orde brengen van uw data en integratie-architectuur. Dit is de fundering voor uw organisatie om een digitale evolutie mogelijk te maken. Er wordt al enorm veel data verzameld tijdens de uitvoering van uw primaire processen, maar gebeurt daar ook het juiste mee? Wordt het al op de juiste manier intern tussen de applicaties gedeeld? Gebruikt u het puur operationeel of neemt u ook meer geavanceerde beslissingen op basis hiervan? Integratie en Internet of Things (IoT) kunnen nog een veel grotere hoeveelheid data genereren. Data die bij uw opdrachtgevers en klanten vandaan komt, maar ook data die door uw eigen assets wordt gegenereerd. En daarnaast is er ook nog het fenomeen Open Data. Data die door derde partijen wordt ontsloten, die u kunt combineren met uw eigen data om zo tot nog betere inzichten te komen.

Een flexibel integratieplatform stelt uw organisatie in staat om enorm wendbaar te zijn, waarbij tegelijkertijd kan worden vertrouwd op een robuuste infrastructuur. Daarnaast stelt het u in staat de resources waar u al over beschikt, optimaal te benutten. En ten slotte wordt het hiermee makkelijker om de klant echt centraal te stellen.

Een intieme relatie met de klant opbouwen

Een intiemere relatie met uw opdrachtgevers of klanten kan op verschillende niveaus gerealiseerd worden. Een goede klantenservice is cruciaal. Daarnaast moet u continu blijven innoveren om aan de klantbehoefte te kunnen blijven voldoen. Veel respondenten in de benchmarkonderzoeken die Motion10 uitvoerde, geven aan dat ze klanten graag een app of portaal bieden om informatie in te kunnen zien, of te kunnen invoeren of wijzigen.

Juist door een stapje verder te gaan, kan de relatie met klanten nog intiemer worden. Bijvoorbeeld: de klant vragen om op uw portaal de opdrachten aan te melden is voor de klant niet per se het handigst. Zeker niet als hij dat bij meerdere dienstverleners op meerdere verschillende portalen moet doen. Integratie met behulp van API’s is meer gewenst. Hiermee kan het systeem van de klant direct interacteren met uw systeem, zonder enige menselijke tussenkomst.
Elke moderne (cloud) applicatie of app kan gegevens uitwisselen door middel van API’s. Portalen kunnen natuurlijk wel nog steeds ingezet worden om informatie te ontsluiten. Maar die worden zo dus eigenlijk meer een dashboard voor uw klanten. Om betere inzichten te krijgen.

De juiste informatie via portalen of API’s ontsluiten is onmogelijk of op z’n zachtst gezegd gevaarlijk als de onderliggende data- en integratiearchitectuur goed ingericht is. Governance is cruciaal. De kwaliteit én de actualiteit van uw data staan voorop; verkeerde conclusies zijn zo te trekken.

Cloud technologie: beperkt risico’s nemen voor wendbaarheid en innovatie

Veel organisaties blijken nog wat huiverig te zijn voor de cloud. Men wil wel innovatief zijn, maar lijkt nog niet voldoende inzicht te hebben in de precieze mogelijkheden die de cloud biedt. Dat is niet zo gek, als je beseft dat het er nogal wat zijn.

Cloud technologie maakt bijvoorbeeld juist een kortere time-to-market mogelijk. Er zijn geen investeringen nodig in hard- en software. Een pay-per-use model is hier van toepassing. En met de komst van bijvoorbeeld de Microsoft Azure cloud is de hoeveelheid en kwaliteit van software-services die snelle applicatie-ontwikkeling mogelijk maken met enorme sprongen toegenomen. Het ambachtelijk ontwikkelen van software toepassingen is niet meer van deze tijd. In Microsoft Azure alleen al zijn er op dit moment zo’n 70 verschillende bouwblokken die u kunt inzetten om snel oplossingen te creëren. Denk hierbij zelfs aan bouwblokken die machine learning en ondersteuning door bot-technologie mogelijk maken. Technologie die tot voor kort alleen bereikbaar was voor hele grote organisaties met bijbehorende budgetten.

Dus zelfs (of vooral) de toepassingen die uw organisatie onderscheiden van andere, die waarvan u zegt dat ze in uw eigen datacenter moeten draaien, kunt u beter laten landen in de cloud. In de laag van “innovatieve dienstverlening” en niet in de laag van “robuuste processen”. Hybride cloud-toepassingen maken het mogelijk om de waarde van uw bestaande applicaties en infrastructuur te optimaliseren.

Meer met Business Intelligence

Met Business Intelligence kunt u de data waar u toch al de beschikking toe heeft, inzetten om veel slimmere beslissingen te maken; bijvoorbeeld vanwege beter inzicht in interne en externe processen. En wat als u BI niet beschouwt als rapportage-instrument, maar als mogelijkheid om API’s te voeden die zelf slimme beslissingen kunnen nemen bijvoorbeeld op het gebied van planning, gebaseerd op historische (big data) en, bijvoorbeeld, het weer? En wat als een (groot) deel van die data automatisch wordt gegenereerd door Internet of Things? Hybride of volledig cloud-gebaseerde dataplatforms bieden de oplossing en een veilige “laboratoriumomgeving” voor dergelijke scenario’s.

Het Gartner Pace-Layer model combineren met de cloud

Door uw (deel)processen ten slotte slim in te delen over de drie lagen van het pace-layer applicatie model van Gartner en gebruik te maken van cloud technologie die veel snellere levering van slimme oplossingen mogelijk maakt, kunt u zeer snel digitaal transformeren.

En het fijne van de cloud is dat u geen grote investeringen vooraf hoeft te doen. U kunt klein beginnen, en experimenteren in een laboratoriumomgeving. Om vervolgens met één of twee klanten het nieuwe, verbeterde proces uit te proberen. En als dat succesvol is, verder uitrollen naar alle andere klanten. Precies zoals bijvoorbeeld Netflix of Facebook dat doen. Continuous innovation, met een team dat op elkaar is ingespeeld. Gebruikmakend van de juiste tools en platforms.

Digitale evolutie realiseren 3/4

 

In een op Microsoft gebaseerd applicatielandschap, worden de drie lagen in het model van Gartner ingevuld door de volgende technologie:

In het volgende en laatste artikel in deze serie vatten we alles samen, en bespreken we ten slotte hoe u al deze inzichten in agile teams in de praktijk toe kunt passen.