Menu

Blockchain is een revolutie

Na de digitalisering van bestaande processen volgde het optimaliseren van de processen. Alles puur gericht op efficiëntie. Kosten omlaag. Marge omhoog. Tevredener klanten. Nu is het tijd voor de echte digitale transformatie. Hier is een revolutie voor nodig.

Veel organisaties zijn bezig met optimalisatie van processen. Daarbij wordt gekeken naar het verminderen van menselijk handelen door middel van digitalisering, integratie en robotisering. Organisaties die LEAN toepassen gaan nog verder en zullen telkens nog andere manieren vinden om efficiënter te gaan werken. Dit is meestal allemaal gebaseerd op huidige revenue streams en business modellen. En ook wordt er hierbij van uit gegaan dat de organisatie een relevante functie vervult en blijft vervullen in een ecosysteem.

Wat gebeurt er om ons heen?

Elke organisatie is onderdeel van een ecosysteem. Ecosystemen die steeds digitaler worden. Door gegevens digitaal uit te wisselen tussen de partijen in zo’n ecosysteem werken deze ecosystemen steeds efficiënter samen. We gebruikten hier eerst EDI voor en tegenwoordig gebeurt dat in moderne software omgevingen steeds meer op basis van API’s. API’s die ook steeds slimmer worden en elkaar beter kunnen vinden.

Deze API’s werken vaak als rechtstreekse interface op een bestaande applicatie. Een applicatie die meestal als system of record kan worden gecategoriseerd. Een weinig spannende applicatie dus, die vaak basale administratieve handelingen registreert. Ordertje hier, uitleverberichtje daar.

De middleman in crisis

Er zijn maar weinig systems of record die echte toegevoegde waarde aan een organisatie leveren. De echt toegevoegde waarde van een organisatie zit hem in de unieke, onmisbare positie in een ecosysteem en de processen die het levert door middel van een combinatie van allerlei software systemen, on-premises en in de cloud.

Maar wat als die combinatie van diensten ineens niet meer relevant is? Omdat het ecosysteem het op een andere, nog betere manier kan oplossen? Omdat uw organisatie eigenlijk geen echte functie heeft? Omdat u eigenlijk de middleman bent? Crisis!

We zien dat nieuwe manieren van samenwerken in ecosystemen in rap tempo toenemen.

De belangrijkste unique selling point van blockchain is ‘to cut out the middleman’. Dit is mogelijk omdat het een systeem is dat samenwerking mogelijk maakt zonder dat er een vertrouwensrelatie is.

Omdat die vertrouwensrelatie gedigitaliseerd is. Door middel van smart contracts. Kijk maar om je heen. Blockchains die peer-to-peer lenen mogelijk maken, die groothandels onnodig maken, banken overbodig maken, handelssystemen overbodig maken, enzovoorts, enzovoorts!

Blockchain is een revolutie

Blockchain is de El Niño van de digitale ecosystemen; het gooit traditionele samenwerkingsverbanden overhoop en verstoort de balans. Er zal vast een Al Gore opstaan die gaat waarschuwen voor de gevolgen. Echter, net als in de natuur zal het een tijdje duren, maar daarna zal er een nieuwe balans ontstaan, waarbij het landschap flink opgeschud is.

 

Er zullen veel slachtoffers vallen, maar dat is soms nodig om verder te kunnen.

Of uw organisatie een slachtoffer wordt hangt af van de toegevoegde waarde die u levert. Vaak hangt dit ook samen met de noodzaak voor fysieke assets of infrastructuur. Bijvoorbeeld: Een leverancier van groene stroom die geen assets heeft maar alleen maar de handel en contracten regelt kan ook vervangen worden door een blockchain. De leverancier die ook de windmolen- en zonnepaneelparken bezit en de infrastructuur richting huizen en fabrieken, is wat moeilijker te vervangen.

Totdat je je eigen energie 100% op kan wekken. Maar als het weer terug het net in moet is er weer een infra nodig.

Uber kan ook weer net zo makkelijk ge-uberd worden door een blockchain oplossing. Uber heeft geen assets. En eigenlijk ook geen toegevoegde waarde. In elk geval maar een hele korte periode bestaansrecht.

Blockchain is een revolutie. In elke boardroom moet dit permanent op de agenda staan. Voordat u het weet is uw organisatie niet relevant meer. Zorg ervoor dat u de technologie en impact ervan begrijpt. Wees geen Amerikaans congreslid dat Mark Zuckerberg en zijn business model en technologie niet begrijpt. Ga ermee aan de slag en ga écht innoveren.

Shadow IT uit de schaduw halen