Van data naar waardevolle informatie

De data die u beschikbaar heeft omzetten in betere service voor klanten? Het Moderne Dataplatform biedt stuurinformatie op MT-niveau, procesinformatie voor operationele medewerkers en veilige ontsluiting van data naar ketenpartners en klanten. Sneller ingrijpen en beter sturen in het heden; slimmer anticiperen op de toekomst. 

Hoe kan uw organisatie meer service verlenen met minder menselijke handelingen? Hoe zorgt u dat informatie gemakkelijk gedeeld wordt met klanten en ketenpartners? Het antwoord op die vragen ligt besloten in het veilig, snel en flexibel bieden van inzicht in data op alle niveaus van uw organisatie.

Het Moderne Dataplatform

U heeft waardevolle data en processen vastgelegd in applicaties en databronnen. Stabiel, robuust, betrouwbaar, maar niet flexibel. U wilt deze data en processen gebruiken in nieuwe toepassingen. Apps, portalen en dashboards om snel meer waarde voor uw klanten te bieden. Wij realiseren een geïntegreerd dataplatform dat dit mogelijk maakt. En we helpen u de nieuwe Data Analytics toepassingen snel en effectief in gebruik te nemen.

 

Van data naar waardevolle informatie

Moderne organisaties hebben enorm veel informatie tot hun beschikking. Slimme analyse maakt deze informatie waardevol. Bijvoorbeeld omdat het de organisatie helpt om beter en sneller te beslissen. Microsoft Business Intelligence maakt managementinformatie inzichtelijk. Op elk moment, op elke plek, op elk device.

Klantgericht opereren en processen verbeteren

Welke inzichten heeft u nodig om uw organisatie beter aan te sturen? Wij helpen u om uw BI-vragen en uw dataplatform in lijn te brengen met uw bedrijfsdoelstellingen. Tijdens de implementatie ligt de focus sterk op adoptie. Zo kunt u nog meer klantgericht opereren, en gemakkelijker continu interne processen monitoren en verbeteren. Door onze integratiekennis zorgen wij voor een flexibel dataplatform, zodat u wendbaarder wordt. Microsoft producten die wij hiervoor gebruiken zijn onder andere:

  • Power BI.
  • SQL Server of SQL Azure BI.

 

Klaar voor de toekomst met een flexibele data-oplossing

Met onze kort-cyclische Data & Analytics projectaanpak heeft u snel toonbare resultaten en werkbare functionaliteit. Dat helpt u de business case te bewijzen, en snel ROI op te leveren voor uw organisatie. En ten slotte helpt het u de organisatie mee te krijgen in de verandering die data-driven werken met zich meebrengt. Business intelligence helpt u de kracht van uw bestaande applicatielandschap versterken. En om de kracht van het menselijke kapitaal en innovatievermogen binnen uw organisatie te optimaliseren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze oplossingen? Neem contact op met Alex Zweekhorst, Unit Manager Data & Analytics.

Neem contact op