Menu

Innovatie begint bij adoptie van een nieuwe werk- en denkwijze

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en op de continu veranderende wensen van uw klant, moet u eerst uw mensen intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Maar hoeveel aandacht besteedt u daarbij aan het begeleiden van de verandering die u vraagt? Slim, agile en innovatief samenwerken begint bij adoptie van de digitale werkomgeving.

 

Trajecten rondom digitale transformatie lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tools door de organisatie. Dat betekent dat investeringen niet ten volste benut worden, of zelfs grotendeels onbenut blijven. Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe tools en werkwijzen breed omarmd worden door uw collega’s?

De Cirkel van Adoptie

De Cirkel van Adoptie is onze end-to-end methodiek om tot succesvolle implementatie en gebruik van een systeem te komen. Door de gewenste verandering vanuit het waarom te benaderen en tot een continu proces te maken. Zowel in werkwijze als cultuur.

De oplossing kan ook toegepast worden in gevallen waarin er al een digitale werkomgeving is ingevoerd, maar deze nog niet breed gebruikt wordt.

Lees meer over de Cirkel van Adoptie

Interne commitment

Vorig jaar is GVB, het vervoersbedrijf van de regio Amsterdam en omstreken, een traject gestart rondom digitaal samenwerken. Zij wilden daarvoor Office 365 inzetten en maakten bij de implementatie gebruik van de adoptiestrategie van Motion10. In deze video vertelt verandermanager Angelique den Haan hoe dat project verloopt.

Angelique den Haan, Verandermanager GVB

Continue verbetering: mensen, middelen, en een werkwijze

De Cirkel van Adoptie bestaat uit mensen, middelen en een werkwijze. Om de gewenste verandering voor te bereiden, te begeleiden en te borgen – vanuit het waarom. Er wordt een team opgezet in uw organisatie, dat samen met een kennisbank in uw digitale werkomgeving het Kenniscentrum of Adoptiecentrum vormt.

Motion10 helpt met het opbouwen van een adoptieplan en een adoptiekalender, en bieden hulpmiddelen zoals een communicatieplan en trainingen. Uw eigen mensen borgen uiteindelijk de verandering en zorgen voor continue verbetering.

Planning, Livegang en Nazorg

Een adoptieplan voor de digitale werkplek

In het kort

“Een nieuw digitaal portaal moest het Koning Willem I College helpen een stap te zetten in de reis naar; het onderwijs van de toekomst. Lees hier meer over wat een goed Adoptieplan bijdraagt aan het succes van nieuwe tools.”

Office 365 Adoptiescan

U wilt de adoptie van uw digitale werkplek op basis van Office 365 verhogen. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat u de adoptie van de nieuwe werkomgeving verhoogt, zonder dat u inzicht heeft in waar het nu precies fout gaat?

Onze adoptiescan geeft u het inzicht wat u nodig hebt, zodat u direct weet waar de blinde vlekken zitten, en waar u actie op kunt ondernemen. Met de adoptiescan van Motion10 krijgt u binnen enkele dagen inzicht in de stappen die uw organisatie kan zetten om de adoptie effectief en doelgericht te verhogen.​

Lees meer over onze Adoptiescan en vraag direct aan

Een breed geaccepteerd virtueel kantoor

Onze specialisten hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met de verandering in organisaties rondom het digitale samenwerken, zoals in Office 365. Of met Data & Analytics in een Microsoft Dataplatform. Met onze kennis en expertise helpen wij onze opdrachtgevers de digitale werkplek succesvol te implementeren en te adopteren.

We helpen uw mensen kennis op te bouwen van het platform. Wij brengen de doelen van uw digitale werkomgeving in lijn met de strategische doelen van uw organisatie. En we betrekken uw medewerkers actief, vanaf de start, zodat er snel een breed geaccepteerd virtueel kantoor ontstaat.

Meer weten of direct aan de slag?

Wilt u meer weten over onze Adoptiescan of de volledige Adoptie-aanpak van Motion10? Neem contact op met Ron Witjes, Business Lead Adoptie & Change, Motion10.