Innovatie begint bij adoptie van een nieuwe werk- en denkwijze

Om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt én op de continu veranderende wensen van uw klant, moet u eerst uw medewerkers intern in staat stellen innovatief en wendbaar te werken. Maar hoeveel aandacht besteedt u aan het begeleiden van de verandering die u vraagt? Slim, agile en innovatief samenwerken begint bij adoptie van de digitale werkomgeving.

Trajecten rondom digitale transformatie lopen vaak vast op adoptie; de omarming van nieuwe tools en nieuwe/andere werkwijzen door de organisatie. Dat betekent dat investeringen niet ten volste benut worden, of zelfs grotendeels onbenut blijven. Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe tools en werkwijzen breed omarmd worden door uw collega’s?

MotionWoW – onze integrale project- en veranderaanpak

De MotionWOW (Way of Working) is onze end-to-end methodiek om tot succesvolle implementatie en gebruik van systemen te komen. Dit doen wij, door de gewenste verandering vanuit het ‘waarom’ te benaderen en deze vraag continu in het proces te blijven beantwoorden, zowel in werkwijze als cultuur.

De methodiek kan ook toegepast worden wanneer er al een digitale werkomgeving in gebruik is genomen, maar deze nog niet breed gebruikt wordt.

Continue verbetering: mensen, middelen, en een werkwijze

De MotionWoW-aanpak bestaat uit het samenspel van mensen, middelen en een werkwijze. Dit doen we, om de gewenste verandering voor te bereiden, te begeleiden en te borgen – vanuit het ‘waarom’. Er wordt een team opgezet in uw organisatie, dat samen met een kennisbank in uw digitale werkomgeving het ‘Kenniscentrum’ of ‘Adoptiecentrum’ vormt.

Motion10 helpt met het opbouwen van een adoptieplan en een adoptiekalender, en bieden hulpmiddelen zoals een communicatieplan en trainingen. Uw eigen medewerkers borgen uiteindelijk de verandering en zorgen voor continue verbetering.

Microsoft 365 Adoptiescan

U wilt de adoptie van uw digitale werkplek op basis van Microsoft 365 verhogen. Maar hoe zorgt u ervoor dat u de adoptie van de nieuwe werkomgeving verhoogt, terwijl u geen inzicht heeft in waar het nu precies fout gaat?

Onze Microsoft 365 Adoptiescan geeft u het inzicht wat u nodig heeft. Zo ziet u direct waar de blinde vlekken zitten en waar u actie op kunt ondernemen. Met de Adoptiescan van Motion10 krijgt u binnen enkele dagen inzicht in de stappen die uw organisatie kan zetten om de adoptie effectief en doelgericht te verhogen.​

 

Een breed geaccepteerd virtueel kantoor

Onze specialisten hebben ruime ervaring met de verandering in organisaties rondom het digitale samenwerken, bijvoorbeeld met Microsoft 365 of Microsoft Teams. Daarnaast hebben wij brede kennis op het gebied van Data & Analytics in een Microsoft Dataplatform. Met onze kennis en expertise helpen wij onze opdrachtgevers de digitale werkplek succesvol te implementeren en te adopteren.

We helpen uw mensen kennis op te bouwen van het platform. Daarnaast brengen wij de doelen van uw digitale werkomgeving in lijn met de strategische doelen van uw organisatie. En we betrekken uw medewerkers actief, vanaf de start, zodat er snel een breed geaccepteerd virtueel kantoor ontstaat.

 

Meer weten of direct aan de slag?

Wilt u meer weten over onze Microsoft 365 Adoptiescan of de MotionWoW-aanpak van Motion10? Neem contact op met Ron Witjes, Unit Manager Customer Success.

Neem contact op